ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Σημείωσε κέρδη 767 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο

Με την τιτλοποίηση Frontier ο δείκτης κόκκινων δανείων θα μειωθεί στο 11,9%

ethniki-trapeza-simeiose-kerdi-767-ekat-eyro-to-enneamino-561606019

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 767 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το 9μηνο του τρέχοντος έτους, στηριζόμενη στη βελτίωση των οργανικών εσόδων, στη μείωση των προβλέψεων για τα κόκκινα δάνεια και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών του ομίλου. Οπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς κατά την ενημέρωση των αναλυτών, «τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τόσο τον αντίκτυπο της ισχυρής ανάκαμψης της οικονομίας όσο και τις πολυετείς προσπάθειες μετασχηματισμού του ομίλου, με απτά αποτελέσματα όσον αφορά τον ισολογισμό, την οργανική κερδοφορία και το πλήρως ανανεωμένο μοντέλο λειτουργίας και εξυπηρέτησης της τράπεζας».

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 897 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να ολοκληρώσει έως τα τέλη του χρόνου την τιτλοποίηση Frontier, επιτυγχάνοντας τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 11,9%, ενώ στον σχεδιασμό των επόμενων μηνών είναι η επιλογή επενδυτή για τη δημιουργία εταιρείας (joint venture) για τη διαχείριση των καρτών, καθώς και η υλοποίηση μιας ακόμη τιτλοποίησης (Frontier II). Οπως εξήγησε ο κ. Μυλωνάς, η συναλλαγή για τον τομέα διαχείρισης καρτών γίνεται για επιχειρηματικούς λόγους και όχι για την ενίσχυση των κεφαλαίων, ενώ στον προγραμματισμό για το 2022 για την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL είναι η έκδοση ΑΤ1 ομολόγου και Tier II.

ethniki-trapeza-simeiose-kerdi-767-ekat-eyro-to-enneamino0Αναφερόμενος στο οικονομικό περιβάλλον, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ σημείωσε ότι «η αβεβαιότητα που επικρατεί πηγάζει από την πρόσφατη έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού και την περιορισμένη ικανότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας που προκαλεί αύξηση του κόστους, ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας». Και οι δύο παράγοντες, όπως εκτίμησε, «αναμένεται να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ενώ με τη στήριξη των κυβερνητικών μέτρων δεν προβλέπεται να επηρεάσουν σημαντικά τις προσδοκίες για αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα, οι οποίες με βάση τα νεότερα δεδομένα διαμορφώνονται στο 7,5% για το 2020 και το 4,3% για το 2022, με τον πληθωρισμό να αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα και να επιστρέψει σε επίπεδα της τάξεως του 2,5% κατά μέσο όρο το 2022».

Με βάση τα στοιχεία του 9μήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 897 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, τα έσοδα από προμήθειες ανέκαμψαν κατά 11%, στα 209 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις είναι μειωμένες κατά 67% στα 209 εκατ. ευρώ. Σημαντική είναι η βελτίωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που διαμορφώθηκαν σε 3,7 δισ. ευρώ ή 1,1 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις και σύμφωνα με τη διοίκηση ένα τρίτο είναι ρυθμισμένα δάνεια με καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών. «Η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών (moratoria) παραμένει καθησυχαστική», σημείωσε η διοίκηση, καθώς 11 μήνες μετά τη λήξη των εν λόγω προγραμμάτων, ποσοστό κάτω του 4% βρίσκεται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) στα μέσα Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά τα κρατικά προγράμματα επιδότησης δόσης δανείου, η ΕΤΕ έχει εντάξει δάνεια 2,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,4 δισ. περίπου αφορούν στεγαστικά (Γέφυρα Ι) και 800 εκατ. ευρώ δάνεια μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Γέφυρα ΙΙ).

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα διατήρησε τη θετική δυναμική του με αύξηση κατά 800 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις θετικές συνθήκες στην επιχειρηματική πίστη, ενώ τα υπόλοιπα ιδιωτών ανακάμπτουν έπειτα από μία δεκαετή περίοδο απομόχλευσης. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 49,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,9 δισ. ή 13,5% σε ετήσια βάση. Ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,4% (14,2% με την επίδραση του IFRS 9) και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 17%.