Διανομή μερίσματος το 2022 συζητάει η Eurobank

Διανομή μερίσματος το 2022 συζητάει η Eurobank

2' 21" χρόνος ανάγνωσης

Τον επόμενο χρόνο αναμένεται να θέσει στις εποπτικές αρχές το αίτημα για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους η διοίκηση της Eurobank, ανοίγοντας τη σχετική συζήτηση έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχε μπει στη δίνη των ανακεφαλαιoποιήσεων και των κόκκινων δανείων. 

Το αίτημα στις αρχές του έτους θα αφορά τη διανομή μερίσματος για την επόμενη οικονομική χρήση, δηλαδή το 2022, χρονιά κατά την οποία η τράπεζα αναμένεται να επιτύχει διψήφιο ποσοστό απόδοσης ιδίων κεφαλαίων – άνω του 10%, ενώ ήδη ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται στο 7,3%. Καθοριστικό στοιχείο που θα μετρήσει στις συζητήσεις με τις εποπτικές αρχές είναι ότι η τράπεζα δεν βαρύνεται με κρατική συμμετοχή, στον βαθμό που το ποσοστό που διαθέτει το ΤΧΣ στο μετοχικό της κεφάλαιο έχει περιοριστεί στο 1,4%. Η διοίκηση της τράπεζας προανήγγειλε άλλωστε ότι στις αρχές του 2023 θα εξετάσει το θέμα της ανάκλησης του ομολόγου Tier II που έχει εκδώσει το 2018 και το οποίο καλύφθηκε από το ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο 6,4% την περίοδο εκείνη, το οποίο σήμερα με βάση τις συνθήκες της αγοράς, θεωρείται ακριβό.

Το αίτημα της διοίκησης θα βασιστεί στην κερδοφορία που αναμένεται να καταγραφεί ήδη από το 2021.

Το αίτημα της διοίκησης θα βασιστεί στην κερδοφορία που αναμένεται να καταγραφεί ήδη από το 2021, που σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησαν κατά την ενημέρωση των επενδυτών κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου, θα ξεπεράσει τα 540 εκατ. ευρώ πριν από φόρους. Ισχυρό επιχείρημα αποτελεί η εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας με τη μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό, που είναι το ζητούμενο για τις εποπτικές αρχές και επιτρέπει στη διοίκηση της Eurobank να απελευθερώσει προβλέψεις, ενισχύοντας έτσι την κερδοφορία της. «Είναι η πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία που ελληνική τράπεζα επιτυγχάνει μονοψήφιο δείκτη, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα επιστροφής στην οικονομική πραγματικότητα», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας. 

Η απελευθέρωση προβλέψεων μετά την εξυγίανση του ισολογισμού της και η ανάκαμψη των οργανικών εσόδων από το υγιές πλέον χαρτοφυλάκιο δανείων, αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες που θα στηρίξουν τον στόχο για την κερδοφορία και την επίτευξη διψήφιας απόδοσης ιδίων κεφαλαίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το καθαρό έσοδο από τόκους από το προβληματικό χαρτοφυλάκιο έχει μειωθεί στο 9% στο τέλος του 9μήνου του τρέχοντος έτους, από 37% που ήταν το 2015, ενώ έως το 2023 το ποσοστό αυτό θα μειωθεί περαιτέρω στο 3%. 

Η ισχυρή ώθηση που αναμένεται στις χορηγήσεις με τη στήριξη και των δανείων από το Ταμείο  Ανάκαμψης θα ενισχύει τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων, που αυξήθηκε κατά 600 εκατ. ευρώ στο τέλος 9μήνου –1 δισ. ευρώ έως τα τέλη του χρόνου– με την προοπτική μεγέθυνσης κατά 6%-7% σε ετήσια βάση τα προσεχή χρόνια. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση των προμηθειών που επιφέρει η αύξηση των τραπεζικών εργασιών, η τράπεζα εκτιμάται ότι μπαίνει οριστικά σε ένα ενάρετο κύκλο μεγέθυνσης.