ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 10 Δεκεμβρίου καταβολή επιδόματος θέρμανσης

Οι προθεσμίες για υποβολή αίτησης, η διαδικασία κατάθεσης και πώς υποβάλλεται η δήλωση, ποια καύσιμα επιδοτούνται

Από 10 Δεκεμβρίου καταβολή επιδόματος θέρμανσης

Εκπνέει σήµερα η προθεσμία υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, εφόσον επιθυμούν να τους πιστωθεί η προκαταβολή μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Την προκαταβολή δικαιούνται όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021.

Οι νέοι δικαιούχοι, που προέκυψαν είτε από τη διεύρυνση των κριτηρίων, εισοδηματικών και περιουσιακών, είτε λόγω της χορήγησης του επιδόματος σε νέες κατηγορίες πολιτών που χρησιμοποιούν άλλες μορφές θέρμανσης, όπως φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα (σε περιοχές πάνω από 2.500 κατοίκους και κάτω από 3.500 κατοίκους που πέρυσι δεν περιλαμβάνονταν στη σχετική λίστα των δικαιούχων), θα πληρωθούν την προκαταβολή έως το τέλος του Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι και αυτοί θα κάνουν την αίτηση σήμερα. Η ΑΑΔΕ εξέδωσε υπό μορφήν ερωτήσεων και απαντήσεων χρηστικό οδηγό για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων. Ειδικότερα:

– Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «Υποβολή αίτησης» για το επίδομα θέρμανσης;

Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης Taxisnet θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις πράξεις προσδιορισμού φόρου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των τελευταίων πέντε ετών. Εάν δεν θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.

– Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή «Τα παραστατικά μου» για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;

Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

– Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης;

Μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2021. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί έως και τις 30 Νοεμβρίου 2021 από αιτούντα που ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021, λαμβάνει έως τις 10 Δεκεμβρίου 2021 ως προκαταβολή το ποσό επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021.Το ποσό της προκαταβολής θα αφαιρείται από τις αμέσως επόμενες καταβολές του επιδόματος.

– Μέσω της εφαρμογής «Τα παραστατικά μου», για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχωρίσω αποδείξεις;

Κάθε δικαιούχος λαμβάνει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου θέρμανσης.

Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών στην υπηρεσία έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ), στο πληροφοριακό σύστημα «Ηφαιστος». Η εκπρόθεσμη καταχώριση, μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επιφέρει πρόστιμο στο μέλος ΔΙΠΕΘΕ.

– Μέχρι πότε έχω προθεσμία καταχώρισης αποδείξεων αγοράς λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης);

Για αγορές από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2022 η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 15 Απριλίου 2022 και ειδικά για το φυσικό αέριο η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 31 Μαΐου 2022, για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως τις 16 Μαΐου 2022.

– Πότε θα καταβληθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης στον τραπεζικό μου λογαριασμό;

α) Εως τις 30 Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

β) Εως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

γ) Εως τις 29 Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 31 Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρίζονται έως τις 31 Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.3.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως τις 16 Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως τις 15 Ιουνίου 2022.

– Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;

Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος, για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους κωδικούς Taxisnet με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

– Κατά τη χρονική περίοδο θέρμανσης 2021/2022 έχω προμηθευτεί περισσότερα του ενός είδη καυσίμων. Μπορώ να υποβάλω πολλαπλές αιτήσεις, μία για κάθε είδος καυσίμου;

Οχι. Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου θέρμανσης και επίσης η κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη.

Οι κατηγορίες

Οι αγορές που αφορούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 31 Μαρτίου 2022, και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεσιν για τα καυσόξυλα οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως τις 31 Μαρτίου 2022.