ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανταλλαγή των ομολόγων του PSI που δεν πήραν μέρος στο swap του 2017

Στην ανταλλαγή των ομολόγων του PSI που δεν είχαν συμμετάσχει στο swap του 2017 προχωράει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με στόχο τη βελτίωση της καμπύλης των ελληνικών ομολόγων μέσω της ενίσχυσης του μεγέθους και της ρευστότητας υφιστάμενων εκδόσεων.

Ανταλλαγή των ομολόγων του PSI που δεν πήραν μέρος στο swap του 2017

Στην ανταλλαγή των ομολόγων του PSI που δεν είχαν συμμετάσχει στο swap του 2017 προχωράει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με στόχο τη βελτίωση της καμπύλης των ελληνικών ομολόγων μέσω της ενίσχυσης του μεγέθους και της ρευστότητας υφιστάμενων εκδόσεων. Ο οργανισμός έστειλε πρόσκληση στους κατόχους των συγκεκριμένων τίτλων, οι οποίοι λήγουν από το 2023 έως το 2042, προσφέροντας τη δυνατότητα ανταλλαγής τους με άλλα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου τα οποία βρίσκονται σε κυκλοφορία, είτε, ανάλογα με την περίπτωση, την εξαγορά τους με μετρητά.

Οι ομολογιούχοι έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου να απαντήσουν και τα σχετικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι JP Morgan, BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank και Τράπεζα Πειραιώς έχουν αναλάβει να «τρέξουν» την όλη διαδικασία.

Οι σειρές των ομολόγων του PSI είναι συνολικού ύψους 4,038 δισ. ευρώ, τα οποία κατέχουν συνταξιοδοτικά ταμεία, ιδιώτες επενδυτές και funds εντός και εκτός Ελλάδας, με περίπου 1 δισ. ευρώ εξ αυτών να διακρατεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Το συγκεκριμένο εγχείρημα βρίσκεται στο «τραπέζι» του ΟΔΔΗΧ από το 2019, ενώ το θετικό κλίμα γύρω από τα ελληνικά ομόλογα χάρη και στη στήριξη της ΕΚΤ, καθώς και οι ισχυρές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, οδηγούν στην υλοποίησή του – έπειτα από σχετική συνεννόηση με τους θεσμούς αλλά και επαφές με επενδυτές.

Πρόσκληση στους κατόχους των συγκεκριμένων τίτλων απέστειλε ο ΟΔΔΗΧ.

Σκοπός είναι η ευθυγράμμιση των όρων του ανεξόφλητου χρέους της χώρας με τους συνήθεις όρους της αγοράς για κρατικούς εκδότες και να ομαλοποιηθεί η καμπύλη απόδοσης, καθώς επίσης να διατεθεί στην αγορά περιορισμένος αριθμός σειρών τίτλων αναφοράς, οι οποίοι αναμένεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ρευστοποίησης από τις υφιστάμενες σειρές του PSI. Μάλιστα, τίτλοι αξίας άνω των 2,8 δισ. ευρώ από τις σειρές έχουν μεγάλες διάρκειες, λήγουν από το 2026 και μετά, με τους ομολογιούχους που θα προχωρήσουν στην ανταλλαγή να έχουν έτσι το κέρδος της κατοχής ελληνικών ομολόγων τα οποία μπορούν να συναλλάσσονται και έχουν ελκυστική απόδοση, έναντι των τίτλων του PSI που δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν μέχρι τη λήξη τους.

Ο ΟΔΔΗΧ για την ανταλλαγή θα «γεμίσει» συγκεκριμένες προηγούμενες εκδόσεις, αυξάνοντας έτσι το μέγεθός τους, με επικέντρωση σε αυτές που αφορούν το swap του 2017. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι τίτλοι αναφοράς τους οποίους θα εκδώσει και θα ανταλλάξει το ελληνικό Δημόσιο και οι οποίοι θα συνενωθούν και θα αποτελέσουν ενιαία σειρά με την αρχική τους έκδοση είναι οι εξής: Το 7ετές που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2020 (λήξη 2027) με επιτόκιο 2%, καθώς και το 15ετές (λήξη 2033), το 19ετές (λήξη 2037) και το 24ετές (λήξη 2042) που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 για το swap – με επιτόκια 3,9%, 4% και 4,2% αντίστοιχα.

Οι κάτοχοι των τίτλων του PSI με ημερομηνία λήξης εντός των 2023, 2024 και 2025, μπορούν να επιλέξουν να τους ανταλλάξουν είτε με τίτλο αναφοράς (το 7ετές) ή να επιλέξουν την εξαγορά έναντι χρηματικού ανταλλάγματος (επιπροσθέτως σχετικής πληρωμής μετρητών). Οι κάτοχοι των τίτλων που λήγουν το 2026-2027 θα λάβουν ως αντάλλαγμα το 7ετές και συγκεκριμένη πληρωμή εξισορρόπησης.

Οι ομολογιούχοι που κατέχουν τις λήξεις 2028-2032 μπορούν να ανταλλάξουν τους τίτλους με το 15ετές ομόλογο του swap, εκείνοι που κατέχουν τις λήξεις 2033-2036 μπορούν να κάνουν ανταλλαγή με το 19ετές του swap και εκείνοι που κατέχουν τους τίτλους λήξης 2037-2042 μπορούν να τους ανταλλάξουν με το 24ετές, με εξαίρεση τους ομολογιούχους από τις ΗΠΑ της σειράς του 2042, οι οποίοι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανταλλαγή με τίτλους αλλά μόνο την εξαγορά με μετρητά.