Επενδύσεις με αποτύπωμα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Επενδύσεις με αποτύπωμα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Alpha (LUX) Global Themes ESG FOF της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ συνδυάζει την εξαιρετική απόδοση με την έμφαση στη βιωσιμότητα.

Υπό τη διπλή απειλή της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής, η περίοδος που διανύουμε καθιστά πιο έντονη από ποτέ την ανάγκη μιας στροφής προς τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Απόλυτα εναρμονισμένη με τη διεθνή αυτή τάση, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται το πρωτοποριακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Alpha (LUX) Global Themes ESG FOF, η στρατηγική του οποίου λαμβάνει υπόψη της κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες προάγοντας τη βιωσιμότητα.

Εκτός από την παγκόσμια υγειονομική κρίση και την απορρύθμιση του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης, η πανδημία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην πραγματική οικονομία- αλλαγές που, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα συντελούνταν αρκετά χρόνια αργότερα. Η αυτοματοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών και η αλλαγή των καταναλωτικών μας συνηθειών με έμφαση στις ηλεκτρονικές αγορές επιταχύνθηκαν, ενώ ταυτόχρονα ήρθαν στο προσκήνιο ζητήματα όπως οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και οι ανεπάρκειες στην παροχή περίθαλψης. 

Στο μεταξύ, η ανάγκη της ενεργειακής μετάβασης καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ, με την επιστημονική κοινότητα να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Για την μείωση των εκπομπών ρύπων απαιτείται μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας, ιδιαίτερα στους κλάδους με υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα όπως οι μεταφορές, η γεωργία, η βιομηχανία και οι κατασκευές κτιρίων. Συγχρόνως, η αύξηση του πληθυσμού της Γης και του προσδόκιμου ζωής ενισχύει την ανάγκη ενίσχυσης των δαπανών για την τρίτη ηλικία, επιβάλει καλύτερο αστικό σχεδιασμό και αναδεικνύει τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας ζωής με την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας και διά βίου μάθησης. 

Αφουγκραζόμενη τις διεθνείς εξελίξεις και τις ανησυχίες των πελατών της- είτε πρόκειται για άτομα της κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης νεότερης γενιάς, είτε για μεγαλύτερους, που έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης- η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ παρουσιάζει το επενδυτικό προϊόν Alpha (LUX) Global Themes ESG FOF. Πρόκειται για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία δραστικού περιορισμού εκπομπών ρύπων, η ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, οι νέες καταναλωτικές τάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές. 

Η στρατηγική του καινοτόμου προϊόντος ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης στην επενδυτική διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων. Άλλωστε, το στερεότυπο πως η ανάπτυξη πρέπει να ισοδυναμεί με την καταστροφή του περιβάλλοντος ή την κατασπατάληση των φυσικών πόρων έχει πλέον καταρριφθεί, και ολοένα και περισσότεροι επενδυτές επιλέγουν επενδυτικά προϊόντα με κριτήρια ESG (Environmental Social and Governance).

Η διαφοροποίηση, που πετυχαίνει το Α/Κ Alpha (LUX) Global Themes ESG FOF, το καθιστούν πρωτοπόρο στην κατηγορία του, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από την αρχή του έτους (01/01-30/11/2021) έχει καταγράψει απόδοση 18,4%, με τη σωρευτική απόδοση από την έναρξη διάθεσής του (02/01/2020-30/11/2021) να αγγίζει το 35%. Η χρήση βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας και διαχείρισης υπεύθυνων επενδύσεων ανταποκρίνεται στη διεθνή ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα που ενσωματώνουν κριτήρια ESG, ενθαρρύνει τις επενδύσεις μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα και αποτυπώνει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων και την αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών.