ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις στην Cordia από τo fund SMERC

Σημαντικές προοπτικές στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων βλέπει το επενδυτικό ταμείο.

Επενδύσεις στην Cordia από τo fund SMERC

Η εξέλιξη της Cordia στον ισχυρό-τερο παίκτη μιας αγοράς ύψους 1,3 δισ. ευρώ, αυτή της αγοράς των υπηρεσιών διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων (facility management), αποτελεί φιλοδοξία του νέου ιδιοκτήτη της, που δεν είναι άλλος από το επενδυτικό ταμείο SMEReme-diumCap (SMERC) με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της Eurobank και νυν πρόεδρο της Grant Thornton, Νίκο Καραμούζη. Μες στο επόμενο τρίμηνο, πάντως, το fund σχεδιάζει να επενδύσει περί τα 40 εκατ. ευρώ σε αρκετές ακόμη εταιρείες μεσαίου μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και ειδικότερα στην κατηγορία του ρυζιού και των οσπρίων, στον ξενοδοχειακό, στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών και σε αυτόν του καθαρισμού κτιρίων. Ο ίδιος τόνισε ότι το fund επικεντρώνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται κεφαλαιακή ενίσχυση και έχουν εξαγωγικό προφίλ. Σε αυτές τις εταιρείες το fund επενδύει για να αποκτήσει τον έλεγχό τους και όχι ως μέτοχος μειοψηφίας.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την επένδυση στην Cordia, που αποτελεί τη δεύτερη για το SMERC, ήδη έχει γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ το επόμενο διάστημα το fund πρόκειται να επενδύσει σε αυτήν πάνω από 10 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια. Η Cordia έχει παρουσία στην Ελλάδα 21 χρόνια, απασχολεί πάνω από 200 άτομα, ενώ το 2020 ο τζίρος της ανήλθε σε 20,4 εκατ. ευρώ.  Οι λόγοι που επέλεξε το fund να επενδύσει στον κλάδο του facility management είναι, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, οι ακόλουθοι: το βελτιούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η έναρξη μεγάλων κατασκευαστικών έργων, οι επενδύσεις θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού που απαιτούν υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, οι ιδιωτικοποιήσεις και οι δημόσιοι διαγωνισμοί, η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών διαχείρισης ενέργειας κτιρίων και το νομοθετικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η τάση των πελατών να ζητούν συνολική εξυπηρέτηση από ένα σημείο πωλήσεων (one-stop shop), η τάση για outsourcing, δηλαδή η ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης σε τρίτους και όχι μέσω πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού της εταιρείας. Επιπλέον, πρόκειται για μια αγορά με προβλέψιμα και σταθερά έσοδα μέσω συμβολαίων παροχής υπηρεσιών. Καθώς πρόκειται για αγορά κατακερματισμένη με πολλούς μικρούς ανταγωνιστές, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις τόσο από στρατηγικούς παρόχους όσο και από ιδιώτες επενδυτές.

Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου και μάλιστα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης, όπως αυτές που παρέχει η Cordia και περιλαμβάνουν από υπηρεσίες καθαρισμού μέχρι εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκτιμάται ότι είναι σημαντικές στην Ελλάδα, καθώς ακόμη είναι πολύ μικρή η ανάπτυξή τους. Η αγορά αποτελεί το 0,8% του ΑΕΠ έναντι 2% σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων αποτελούν το 3% της αγοράς έναντι 12% παγκοσμίως. Κανένας πάροχος στην Ελλάδα δεν έχει πάνω από 5% της αγοράς, ενώ το  70% της αγοράς προέρχεται από outsourcing.