ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1,6 δισ. η συνεισφορά της Pfizer στο ΑΕΠ την επόμενη δεκαετία

Σε 1,6 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα είναι η συνολική συνεισφορά της δραστηριότητας της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer στο ελληνικό ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία

1,6 δισ. η συνεισφορά της Pfizer στο ΑΕΠ την επόμενη δεκαετία

Σε 1,6 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα είναι η συνολική συνεισφορά της δραστηριότητας της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer στο ελληνικό ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία, ήτοι την περίοδο 2020-2030, ενώ σε όρους απασχόλησης προβλέπεται να δημιουργηθούν 2.600 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία μέσα από τη δραστηριότητά της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μερικά από τα ευρήματα της μελέτης που εκπόνησε το ΙΟΒΕ, με θέμα «η συνεισφορά της Pfizer στην ελληνική οικονομία», η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 32ου Greek Annual Εconomic Summit, που διοργάνωσε στις 6-8 Δεκεμβρίου το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η μελέτη λαμβάνει υπόψη της την άμεση επίδραση που έχει η δραστηριότητα της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, την έμμεση επίδραση στην εφοδιαστική αλυσίδα που συνδέεται με τη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και την προκαλούμενη επίδραση η οποία αφορά την κατανάλωση που κάνουν όσοι λαμβάνουν εισόδημα από την Pfizer ή από προμηθευτές που συνδέονται με τη δραστηριότητά της.

Προβλέπεται να δημιουργηθούν 2.600 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, την οποία παρουσίασε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο Svetoslav Danchev, επικεφαλής τμήματος Μικροοικονομικής ανάλυσης και πολιτικής του ΙΟΒΕ, η συνεισφορά της εταιρείας στο ΑΕΠ της Ελλάδας σχεδόν διπλασιάστηκε με την προσθήκη τoυ Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας αλλά και του Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών, έδρα των οποίων είναι η περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, εκτιμάται πως για κάθε 1 ευρώ που θα παράγει η εταιρεία, αυτό θα μεταφράζεται σε επίδραση στο ΑΕΠ, 2,18 ευρώ. Το 45% της επίδρασης αυτής προκύπτει από τις νέες επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ το υπόλοιπο 55% αφορά την υφιστάμενη δραστηριότητα της εταιρείας στην Αθήνα.

Οπως ειπώθηκε, υπολογίζεται πως οι 2 νέες επενδύσεις θα ενισχύσουν το ΑΕΠ στη Θεσσαλονίκη κατά 657 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία, ενώ, την ίδια στιγμή, εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν 1.139 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας από τις συνολικά προβλεπόμενες 2.600. Σημειώνεται πως η απασχόληση στην ίδια την εταιρεία υπολογίζεται πως θα ανέλθει στα 870 άτομα κατά την ίδια περίοδο, ωστόσο, όπως ειπώθηκε, ο αριθμός προσεγγίζει σήμερα αυτά τα επίπεδα (830) λόγω και της δημιουργίας των δύο κέντρων στη Θεσσαλονίκη.

Από την ανάλυση των μεγεθών για την επίδραση της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, προκύπτει πως τα 550 εκατ. αφορούν έσοδα του Δημοσίου, μέσα από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ τα 505 εκατ. ευρώ αφορούν διαθέσιμο εισόδημα εργαζομένων και νοικοκυριών.