ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ

Επιταχύνει στις ΑΠΕ ο όμιλος. Πράσινο φως για την απόσχιση του κλάδου διύλισης πετρελαιοειδών.

Επενδύσεις 4 δισ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ

Την απόσχιση του κλάδου διύλισης πετρελαιοειδών και πετροχημικών των Ελληνικών Πετρελαίων ενέκρινε χθες η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, με την οποία δημιουργείται μια θυγατρική εταιρεία, η Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Διύλισης Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών.

Η «Ελληνικά Πετρέλαια» μετασχηματίζεται σε εταιρεία συμμετοχών, που θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και στην οποία θα υπάγονται όλες οι θυγατρικές που θα δημιουργηθούν για τους επιμέρους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως οι ΑΠΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Α. Σιάμισιης, παρουσίασε την πρόοδο αλλά και τους στόχους του πλάνου στρατηγικού μετασχηματισμού των ΕΛΠΕ σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο, προσαρμοσμένο στις προκλήσεις που δημιουργεί η μετάβαση στην πράσινη οικονομία.

Ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι στόχος του προγράμματος Vision 2025 ήταν να καταγραφούν και να κατανοηθούν οι ραγδαίες μεταβολές στο περιβάλλον της αγοράς, να ενισχυθούν οι παραδοσιακές δραστηριότητες και να αναπτυχθεί ο όμιλος σε άλλους συναφείς κλάδους.

Οπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, παρά τις δυσκολίες και την κρίση της πανδημίας κρίθηκε ότι ο μετασχηματισμός έπρεπε να ξεκινήσει, με το πλάνο Vision 2025 να προσδιορίζει τι πρέπει να επιτύχει ο όμιλος και πώς θα το επιτύχει. «Για πρώτη φορά από την ίδρυση του ομίλου βάλαμε το ESG ως στρατηγικό στόχο και τις εκπομπές σαν έναν δείκτη που θα μετρά αυτές τις επιδόσεις», ανέφερε ο κ. Σιάμισιης.

«Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας και στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε την κατανομή κεφαλαίων προς νέες δραστηριότητες αλλά και την αποεπένδυση από μη συμβατές δραστηριότητες. Σε έναν επενδυτικό προϋπολογισμό ύψους 3,5-4 δισ. ευρώ για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, πάνω από το 50% στόχος είναι να επενδυθεί στη νέα ενέργεια και σε κλάδους με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι υπόλοιπες επενδύσεις θα κατευθυνθούν για τη διατήρηση της παραδοσιακής δραστηριότητας και τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτής», είπε.

Ο κ. Σιάμισιης σημείωσε πως ο όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής της εταιρικής ταυτότητας, η οποία θα αποτυπώνει τόσο από πού προέρχεται ο όμιλος και ταυτόχρονα θα δείχνει πού θέλει να πάει στο μέλλον.

Η νέα στρατηγική του ομίλου των ΕΛΠΕ βασίζεται σε δύο πυλώνες: Ο πρώτος αφορά τη βελτίωση και προστασία της βασικής δραστηριότητας, που συνεπάγεται τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και την αποχώρηση από μη συμβατές δραστηριότητες. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ανάπτυξη στη νέα ενέργεια, που αποτελεί προτεραιότητα για τον όμιλο. Στο κομμάτι αυτό τα ΕΛΠΕ επιδεικνύουν ταχεία ανάπτυξη και αποτελούν ίσως την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο.

«Και οι δύο πυλώνες είναι εξίσου σημαντικοί, τα πετρελαιοειδή δεν ανήκουν στο παρελθόν, θέλουμε να αποτελέσουν μέρος της λύσης για μια πιο καθαρή ενέργεια», υπογράμμισε ο κ. Σιάμισιης. Οσον αφορά τις ΑΠΕ, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ ισχύος 300 MW. «Δεν καθυστερήσαμε, κινηθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα, μεγάλο κομμάτι δεν αποτελεί εξαγορά έτοιμων έργων, αλλά κτίσιμο καινούργιων», είπε, προσθέτοντας ότι ολοκληρώνεται το πάρκο της Κοζάνης, που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο ΑΠΕ στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των 5-6 μεγαλύτερων πάρκων στην Ευρώπη. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, τα ΕΛΠΕ έχουν 1,5 GW, ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, προωθούνται κινήσεις εκτός Ελλάδος.

Οσον αφορά την εταιρική ταυτότητα, ξεκαθάρισε ότι τα σήματα ΕΛΠΕ και ΕΚΟ θα διατηρηθούν και θα χρησιμοποιούνται από τις θυγατρικές και παράλληλα θα αναπτυχθεί μια νέα εταιρική ταυτότητα που θα αγκαλιάζει και τις παραδοσιακές αλλά και τις νέες δραστηριότητες.