ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολυεθνικά έργα με έδρα την Αθήνα υλοποιεί η Kyndryl

Πολυεθνικά έργα με έδρα την Αθήνα υλοποιεί η Kyndryl

Θα συνεχίσουμε την αναπτυξιακή πορεία της τελευταίας δεκαετίας, που είχαμε ως κλάδος της ΙΒΜ στην Ελλάδα, χώρα η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία με πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνει μιλώντας στην «Κ» ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, διευθύνων σύμβουλος Ελλάδας και Κύπρου της Kyndryl, της εταιρείας που προέκυψε από τον διαχωρισμό της από την IBM. Η ανάπτυξη αυτή θα βασιστεί αφενός στην ηγετική θέση της Kyndryl στην τοπική και παγκόσμια αγορά και αφετέρου στις δυνατότητες και στην ελευθερία να σχηματίσει και να εκμεταλλευτεί νέες συμμαχίες και νέες τεχνολογίες, όπως αυτές που έχει ξεκινήσει ήδη με τη Microsoft, την VMWare και την SAP, συμπληρώνει. Είναι οι πρώτες από μια σειρά νέων συνεργασιών και αποτελούν παραδείγματα αυτής της ελευθερίας στην επιλογή στρατηγικών και συνεργασιών, προσθέτει. Αποκαλύπτει μάλιστα πως μια εξειδικευμένη ομάδα στελεχών εδώ διαχειρίζεται σύνθετα έργα πληροφορικής για την DΟW Inc σε όλο τον κόσμο, συνεργασία που θα αποτελέσει μοντέλο για να τρέχουν από εδώ και άλλα πολυεθνικά έργα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Kyndryl προχωράει στην περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με προσλήψεις στελεχών εξειδικευμένων σε τεχνολογίες Cloud, Data & AI και Cyber Security. Αναγνωρίζει δε πως η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια επιταχύνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Kyndryl ολοκλήρωσε τον διαχωρισμό της (spinoff) από την IBM και ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση μετοχών ως ανεξάρτητη εταιρεία στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις αρχές Νοεμβρίου. Αντικείμενό της είναι να σχεδιάζει, να δημιουργεί, να διαχειρίζεται και να εκσυγχρονίζει πολύπλοκα, κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα στα οποία στηρίζεται ολοένα και περισσότερο ο κόσμος. Απασχολεί 90.000 εργαζομένους και ο τζίρος της από 4.000 πελάτες, στους οποίους περιλαμβάνεται το 75% του Fortune 100, υπολογίζεται στα 19 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Πηγές της αγοράς εκτιμούν πως ο κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί στην Ελλάδα είναι της τάξης των 40 εκατ. ευρώ.

– Σκοπεύετε να αναπτύξετε περαιτέρω την παρουσία σας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιφέρεια και με ποιο τρόπο;

– Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία της τελευταίας δεκαετίας, που είχαμε σαν κλάδος της ΙΒΜ στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη αυτή θα βασιστεί στην ηγετική θέση της Kyndryl στην τοπική και στην παγκόσμια αγορά, αλλά και στις νέες δυνατότητες και βαθμούς ελευθερίας που μας δίνονται να εκμεταλλευτούμε νέες συνεργασίες και να εξειδικευτούμε σε νέες τεχνολογίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Kyndryl δραστηριοποιείται σε ένα τμήμα της αγοράς πληροφορικής που εκτιμάται σε 510 δισ. δολάρια, υπερδιπλάσιο από την αγορά που απευθυνόταν πριν από την απόσχιση. Αντίστοιχα έχει διευρυνθεί και το τμήμα της αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε στη γεωγραφία μας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προχωρούμε και στην περαιτέρω σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας προσλαμβάνοντας εξειδικευμένα στελέχη σε τεχνολογίες Cloud, Data & AI και Cybersecurity.

– Εχετε σχέδια για την ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο των δραστηριοτήτων σας;

– To ελληνικό γραφείο υπάγεται οργανωτικά στην οργάνωση CEE & EM της Kyndryl. Η Ελλάδα ωστόσο αναγνωρίζεται ως μια χώρα με πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που δύναται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτουμε ήδη και συνεχώς ενισχύουμε μια εξειδικευμένη ομάδα στελεχών μας που διαχειρίζεται σύνθετα έργα πληροφορικής για την DΟW Inc σε όλο το κόσμο. Με γνώμονα αυτό το επιτυχημένο εγχείρημα, διερευνούμε και άλλες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις οποίες η Kyndryl θα μπορεί να αξιοποιήσει τον πλούτο της χώρας μας σε ταλέντα και δεξιότητες πληροφορικής.

Η αποσχισθείσα από την IBM εταιρεία πληροφορικής επιταχύνει τη μεγέθυνσή της, λέει ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος.

– Πώς εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και του Δημοσίου;

– Η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, κάνοντας σημαντικά βήματα εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά στον βαθμό υιοθέτησης της τεχνολογίας. Η πανδημία μάλιστα λειτούργησε ως καταλύτης ψηφιοποίησης στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα. Παρά ταύτα, η ψηφιακή μετάβαση είναι ένα συνεχές ταξίδι που απαιτεί τη συνεργασία και συμβολή όλων των εταιρειών του κλάδου. Ολοένα και περισσότεροι πελάτες μας προχωρούν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την εκμετάλλευση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται. H Kyndryl έρχεται να τους βοηθήσει, προσφέροντας την εμπειρία και τεχνογνωσία της στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και διαχείριση ασφαλών και λειτουργικών υποδομών σε private, public ή και multi-cloud πλατφόρμες.

– Γιατί διαχωρίστηκε η Kyndryl από την IBM και τι σημαίνει αυτό για τους υπάρχοντες πελάτες σας στην Ελλάδα;

– Σκοπός της απόσχισης είναι η δημιουργία δύο πρωτοπόρων στον χώρο τους εταιρειών, οι οποίες μέσω μιας πιο στοχευμένης στρατηγικής θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν περισσότερη αξία στους πελάτες τους. Ειδικότερα, στην αυτόνομη Kyndryl δίνεται η δυνατότητα σύναψης ευρύτερων συνεργασιών στον χώρο του ψηφιακού μετασχηματισμού και παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες στη σύγχρονη αγορά. Ηδη οι πρόσφατα ανακοινωμένες παγκόσμιες στρατηγικές συνεργασίες με τη Microsoft, την VMware και την SAP, οι πρώτες από μια σειρά νέων συνεργασιών, αποτελούν παραδείγματα αυτής της ελευθερίας στην επιλογή στρατηγικών και συνεργασιών. Παράλληλα, με τη διεύρυνση των συνεργασιών και την περαιτέρω επένδυση και εστίαση σε αναδυόμενες τεχνολογίες, οι πελάτες προσβλέπουν στην Kyndryl, ως έναν ανεξάρτητο σύμβουλο, στον οποίο μπορούν να εμπιστευτούν ακόμα μεγαλύτερο εύρος του μετασχηματισμού τους. Και φυσικά τo παρελθόν της, ως τμήμα της IBM, και η τεχνογνωσία των στελεχών της καθιστά την Kyndryl τον ιδανικό συνεργάτη για λύσεις που βασίζονται σε τεχνολογίες της ΙΒΜ.

– Με βάση την αναγωγή των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων σας στη νέα εταιρεία, ποιο είναι το μέγεθος του ελληνικού πελατολόγιου σας και τι κύκλο εργασιών έχετε;

– H Kyndryl ξεκινάει την αυτόνομη πορεία της με μια σημαντική κληρονομιά σε στελέχη, τεχνογνωσία και μια ευρεία εγκατεστημένη βάση. Μερικοί από τους μεγαλύτερους πελάτες της ΙΒΜ διατηρούσαν μακροχρόνια συμβόλαια διαχείρισης υποδομών με το Τμήμα Τεχνολογικών Υπηρεσιών της ΙΒΜ. Τα συμβόλαια αυτά έχουν πλέον μεταφερθεί στην Kyndryl. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η Kyndryl ξεκινάει κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής, σημαντικό πελατολόγιο και χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων συμβάσεων. Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, βελτιώνουμε και διαχειριζόμαστε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές των μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Το μεγαλύτερο όμως κεφάλαιο που πήραμε μαζί μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας και η εμπιστοσύνη των πελατών. Ενδεικτικά αναφέρουμε πελάτες σαν την Interamerican, την Eurolife, την Τράπεζα Κύπρου, την Τράπεζα Αττικής, την ICAP, την Dixons και τον όμιλο Σκλαβενίτη.