ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλλειμμα κατάρτισης και κινήτρων σε πολλές επιχειρήσεις

Κανένα πρόγραμμα κατάρτισης την τελευταία τριετία δεν έχουν παρακολουθήσει οι εργαζόμενοι στο 59% των επιχειρήσεων.

Έλλειμμα κατάρτισης και κινήτρων σε πολλές επιχειρήσεις

Κανένα πρόγραμμα κατάρτισης την τελευταία τριετία δεν έχουν παρακολουθήσει οι εργαζόμενοι στο 60% περίπου των επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται πως αποτελεί άγνωστη έννοια για περίπου 25% των επιχειρήσεων το πρόγραμμα επιβράβευσης εργαζομένων. Τα παραπάνω ευρήματα, που δείχνουν το έλλειμμα κατάρτισης και κινήτρων σε μεγάλη μερίδα των επιχειρήσεων, έλλειμμα που οδηγεί σε μειωμένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, περιλαμβάνονται σε έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Palmos Analysis για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Ειδικότερα, το 59% των επιχειρήσεων απαντάει πως οι εργαζόμενοί του δεν συμμετείχαν την τελευταία τριετία σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενης ή μη κατάρτισης, έναντι 33% που απαντάει θετικά στη σχετική ερώτηση και 8% που δεν γνωρίζει – δεν απαντά. Οι κατασκευές και το εμπόριο είναι οι μεγαλύτεροι «ασθενείς» στο πεδίο της έλλειψης κατάρτισης των εργαζομένων, καθώς οι υπάλληλοί τους σε ποσοστό 67% και 64% αντιστοίχως έχουν παραμείνει χωρίς κατάρτιση την τελευταία τριετία.

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) σε ποσοστό 56% είναι ο κυρίαρχος τρόπος χρηματοδότησης που αξιοποιούν οι επιχειρήσεις για την κατάρτιση των εργαζομένων τους, ενώ έπεται με ποσοστό 52% η χρηματοδότηση μέσω πόρων της εταιρείας, με 15% κάποιο ευρωπαϊκό – συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και με 10% με δαπάνη του ίδιου του εργαζομένου.

Εντύπωση προκαλούν και τα ευρήματα σε σχέση με την ύπαρξη κάποιου συστήματος (θεσμοθετημένου ή άτυπου) για την επιβράβευση των εργαζομένων στην επιχείρηση βάσει της απόδοσης. Ατυπο σύστημα επιβράβευσης έχει το 59% των επιχειρήσεων, θεσμοθετημένο το 12%, ενώ κανένα δεν έχει το 23%.

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν κανένα θεσμοθετημένο σύστημα επιβράβευσης των εργαζομένων είναι οι μικρές (με τζίρο έως 100.000 ευρώ), ενώ μόλις το 5% των επιχειρήσεων με τζίρο από 100.000 έως 250.000 ευρώ έχουν τέτοιο σύστημα.

Οι επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 250.000 ευρώ και έως 500.000 ευρώ έχουν θεσμοθετημένο σύστημα επιβράβευσης σε ποσοστό 19%, οι επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 500.000 ευρώ και έως 1 εκατ. έχουν σύστημα επιβράβευσης σε ποσοστό 13%, ενώ τέλος οι επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατ. έχουν σύστημα επιβράβευσης σε ποσοστό 22%.