ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση του όγκου της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 102,3%

«Απογειώθηκε» κατά τη διάρκεια του φετινού Σεπτεμβρίου η οικοδομική δραστηριότητα

Αύξηση του όγκου της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 102,3%

«Απογειώθηκε» κατά τη διάρκεια του φετινού Σεπτεμβρίου η οικοδομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική οικοδομική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε 1.982 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 728,1 χιλιάδες τ.μ. επιφανείας και 3.118,9 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,2% στον αριθμό των αδειών, κατά 85,1% στην επιφάνεια και κατά 102,3% στον όγκο, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 1.973 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 709,1 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 2.963,9 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 82,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 95,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Τη μεγαλύτερη αύξηση με βάση τον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σημείωσε με 370% η Περιφέρεια της Κρήτης. Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία (132,4%), στα Ιόνια Νησιά (130,7%), στην Αττική (121,4%) και τη Θεσσαλία (117,5%).

Κατά το φετινό εννεάμηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος) η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 26,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 60,5% στην επιφάνεια και κατά 55,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, κατά την ίδια σύγκριση εννεαμήνου, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 26,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 59,2% στην επιφάνεια και κατά 52,5% στον όγκο.

Τον Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 1.982 νέες οικοδομικές άδειες, αριθμός αυξημένος κατά 11,2% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2020.

Αντίστοιχα, κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανέρχεται σε 22.596 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.879,3 χιλιάδες τ.μ. επιφανείας και 24.529,5 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 42,5% στην επιφάνεια και κατά 39,3% στον όγκο.

Αντίστοιχα, κατά την ίδια σύγκριση, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζει αύξηση κατά 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,7% στην επιφάνεια και κατά 35,8% στον όγκο.