ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύριο οι εξετάσεις για τον 2ο κύκλο πιστοποίησης του ΕΦΚΑ

Στην πιστοποίηση επιπλέον ιδιωτών, δικηγόρων και λογιστών, προκειμένου να συμβάλουν στην προσπάθεια επιτάχυνσης έκδοσης των νέων συντάξεων προχωρεί αύριο ο ΕΦΚΑ, καθώς πρόκειται να διεξαχθούν οι εξετάσεις του 2ου κύκλου πιστοποίησης.

Αύριο οι εξετάσεις για τον 2ο κύκλο πιστοποίησης του ΕΦΚΑ

Στην πιστοποίηση επιπλέον ιδιωτών, δικηγόρων και λογιστών, προκειμένου να συμβάλουν στην προσπάθεια επιτάχυνσης έκδοσης των νέων συντάξεων προχωρεί αύριο ο ΕΦΚΑ, καθώς πρόκειται να διεξαχθούν οι εξετάσεις του 2ου κύκλου πιστοποίησης. Στον δεύτερο αυτό κύκλο έχει προγραμματιστεί η εκπαίδευση 1.200 λογιστών – φοροτεχνικών και δικηγόρων, ενώ στη διαδικασία εξετάσεων θα συμμετέχουν και ιδιώτες που είτε δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις του α΄ κύκλου, είτε απέτυχαν. Συγκεκριμένα, νέα υπουργική απόφαση που ήρθε ύστερα και από αιτήματα τόσο  των δικηγορικών συλλόγων όσο και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες που απέτυχαν στις εξετάσεις να επανεξεταστούν σε επόμενο κύκλο πιστοποίησης. Το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις παρέχεται έως και 3 φορές. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους λογιστές και δικηγόρους που συμμετέχουν σε έναν κύκλο εκπαίδευσης – πιστοποίησης να ζητήσουν να εξεταστούν σε μεταγενέστερο. Προσοχή όμως. Το αίτημά τους πρέπει να υποβληθεί στον  οικείο σύλλογό τους το αργότερο 24 ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη των εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται έως και 2 φορές.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι επιτυχόντες θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα εγγραφής στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί. Στη συνέχεια θα μπορούν να ορίσουν τη χρονική διαθεσιμότητά τους για μελλοντικές συναντήσεις – ραντεβού με τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης. Οι πιστοποιημένοι θα μπορούν να επιλέγονται από τον ασφαλισμένο που υποβάλλει για πρώτη φορά ηλεκτρονικά αίτημα συνταξιοδότησης στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης), για να αναλάβουν τη συνταξιοδοτική του υπόθεση.

Στον ασφαλισμένο θα εμφανίζονται εκείνοι οι πιστοποιημένοι που είναι διαθέσιμοι (έχουν αναλάβει λιγότερες από 5 υποθέσεις) και αφού επιλέξει αυτόν που επιθυμεί, τότε ορίζει την ημερομηνία και την ώρα του ραντεβού με τον πιστοποιημένο. Στη συνέχεια θα λάβει e-mail ότι η υπόθεσή του έχει ανατεθεί στον πιστοποιημένο επαγγελματία της επιλογής του και ότι ισχύει το ραντεβού που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Υπενθυμίζεται πως σε πρώτη φάση οι πιστοποιημένοι μπορούν να αναλάβουν νέες συνταξιοδοτικές υποθέσεις του τ. ΙΚΑ, τ. ΟΓΑ και τ. ΟΑΕΕ, που αντιστοιχούν στο 75% του συνολικού αριθμού αιτήσεων κάθε μήνα.

Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι τέθηκε σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2022, των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για τα έτη 2019 και 2020 για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς.