ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι ισχύει για εξαγορά πλασματικών ετών

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί το αργότερο μαζί με αυτήν της συνταξιοδότησης

Συντάξεις: Τι ισχύει για εξαγορά πλασματικών ετών

Οι αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε ο ασφαλισμένος επιθυμεί, το αργότερο όμως ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Και μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε έτος, ακόμη κι αν κατά το έτος αυτό ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να κατοχυρώσει δικαίωμα σε μικρότερο ηλικιακό όριο. Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας η οποία έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο, καθησυχάζοντας παράλληλα τους ασφαλισμένους στους οποίους είχε δημιουργηθεί η άποψη ότι ειδικά για όσους θεμελιώνουν φέτος δικαίωμα, με βάση τα ειδικά όρια, η προθεσμία αναγνώρισης λήγει στο τέλος του 2021. Να σημειωθεί ότι η εξαγορά πλασματικών ετών, όπως για παράδειγμα ο χρόνος για τις σπουδές, τα κενά ασφάλισης αλλά και η στρατιωτική θητεία των ανδρών, εξακολουθεί να αποτελεί «χρυσό διαβατήριο» για την έξοδο στη σύνταξη έως και εννέα χρόνια νωρίτερα. Το δε κόστος της εξαγοράς από 1.1.2020 έχει οριστεί για όλους, εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στο 20% του τρέχοντος μισθού.

Σε μια προσπάθεια να διορθώσει λανθασμένες οδηγίες του παρελθόντος αλλά και να ανακόψει το μεγάλο κύμα μαζικής συνταξιοδότησης που παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, κυρίως όμως κατά τους τελευταίους μήνες, το υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα ο υφυπουργός κ. Π. Τσακλόγλου ξεκαθαρίζει ότι για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν. Στην πράξη επαναλαμβάνει αυτό που ισχύει με βάση τη νομολογία, ότι δηλαδή ο χρόνος που ζητάει να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος με την αίτησή του μπορεί να αφορά οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, ώστε να θεμελιώσει ή και να κατοχυρώσει τις τότε ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Μάλιστα επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Συντάξεις: Τι ισχύει για εξαγορά πλασματικών ετών-1Αναλυτικά, με την εγκύκλιο διαπιστώνεται ότι από 18 Ιουλίου 2018 δεν υφίσταται πλέον διαφοροποίηση μεταξύ των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ ως προς τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης. Ετσι, από τον Ιούλιο του 2018 και εφεξής είναι δυνατή η θεμελίωση ή η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μικρότερο ηλικιακό όριο με την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, περιλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. Αυτό, εξάλλου, δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το πότε υπεβλήθη η αίτηση για την αναγνώριση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι οδηγίες που δίνονται μέσω της εγκυκλίου έρχονται συμπληρωματικά σε πρόσφατες και παλαιότερες οδηγίες του υπουργείου προς τους ασφαλισμένους σχετικά με την άσκηση θεμελιωμένου ή κατοχυρωμένου δικαιώματος συνταξιοδότησης ακόμα και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και σε απάντηση ερωτημάτων του e-ΕΦΚΑ για τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προηγούμενου έτους.

Οι αιτήσεις αναγνώ- ρισης μπορούν να κατατεθούν οποτεδήποτε ο ασφαλισμένος επιθυμεί, τονίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα ξεκαθαρίζεται ότι:

– Για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν και το αργότερο μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

– Ο αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των τότε ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

– Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Μάλιστα, το υπουργείο παροτρύνει τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που με χρήση πλασματικών ετών ασφάλισης μπορούν να θεμελιώσουν ή να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερο ηλικιακό όριο, να μη βιαστούν να υποβάλουν την αίτηση αναγνώρισης ή και την αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς μπορούν να υποβάλουν από κοινού αυτές τις αιτήσεις ακόμη και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021.