ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προφάσεις εν αμαρτίαις από την Jumbo

Να υποβαθμίσει τον θόρυβο που προκλήθηκε από τις πρωτοφανείς συνθήκες εργασίας που προβλέπει ο νέος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας στον όμιλο Jumbo επιχειρεί η διοίκησή του.

Προφάσεις εν αμαρτίαις από την Jumbo

Να υποβαθμίσει τον θόρυβο που προκλήθηκε από τις πρωτοφανείς συνθήκες εργασίας που προβλέπει ο νέος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας στον όμιλο Jumbo επιχειρεί η διοίκησή του. Κύκλοι κοντά στη διοίκηση, αφενός, υποστηρίζουν ότι στον κανονισμό προβλέπονται οι διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας και, αφετέρου, επισημαίνουν ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι αυτό, αλλά… η απεργία στα λιμάνια που εμπόδισε την εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων για την Jumbo και ο μειωμένος τζίρος.

Υπενθυμίζεται πως ο νέος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας προβλέπει μεταξύ άλλων, όπως κατήγγειλε ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, ότι η επιχείρηση μπορεί να προσδιορίζει τη θέση εργασίας, να μετακινεί και να αποσπά οποιονδήποτε εργαζόμενο από το τμήμα ή το κατάστημα ή την εγκατάσταση στο οποίο εργάζεται, σε άλλο τμήμα ή κατάστημα ή εν γένει θέση της ίδιας ή σχετικής ειδικότητας στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, ότι μπορεί να ορίζει τη διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας, τις ώρες έναρξης και λήξεως της εργάσιμης ημέρας, τις διακοπές εργασίας του προσωπικού της και το σύστημα εργασίας. Στον κανονισμό αναφέρεται, εξάλλου, ότι χρόνος εργασίας θεωρείται αποκλειστικά και μόνον εκείνος κατά τον οποίο οι  εργαζόμενοι παρέχουν πραγματική υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί, δεν συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ούτε το διάλειμμα ούτε ο χρόνος για αλλαγή ρούχων. Επίσης, ο χρόνος και η σειρά χορηγούμενης τμηματικά αδείας καθορίζονται από την εταιρεία. Η Jumbo φέρει επίσης την ιδιότητα του «υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων», ενώ εν είδει προστίμου μπορεί να αφαιρέσει από τον εργαζόμενο μέχρι και το 25% του μηνιαίου μισθού του.

To πρόβλημα δεν είναι ο εσωτερικός κανονισμός, αλλά οι… απεργίες στα λιμάνια και ο μειωμένος τζίρος.

Κύκλοι κοντά στη διοίκηση της Jumbo στους οποίους απευθύνθηκε η «Κ» υποστηρίζουν ότι στον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό εργασίας του προσωπικού της εταιρείας «ουδεμία πρωτοτυπία υφίσταται, δεδομένου ότι προβλέπονται οι διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Ο,τι ισχύει σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ισχύει και στον όμιλο Jumbo». Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο εσωτερικός κανονισμός ελέγχθηκε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έκρινε ότι δεν περιλαμβάνει διατάξεις που αντίκεινται στην εργατική νομοθεσία, αν και χαρακτηρίζεται «ακραία εργοδοτικός».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι οι πρόσφατες απεργίες στα λιμάνια, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα 800 containers που προορίζονταν για την Jumbo να μην εκφορτωθούν και να φύγουν, καθώς και το γεγονός ότι οι πωλήσεις τον φετινό Δεκέμβριο είναι μειωμένες κατά 25% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, λόγω των πιέσεων που δέχεται το εισόδημα των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων υποστηρίζει ότι «κανένας δεν μπορεί να σώσει τους εργαζομένους των Jumbo από τις συνεχείς αυθαιρεσίες και την αντεργατική πολιτική της εργοδοσίας, παρά μόνον οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης».