ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δυναμικό πρότυπο στην επιχειρηματικότητα μετά την πανδημία

Νέο δυναμικό πρότυπο στην επιχειρηματικότητα μετά την πανδημία

Είναι γεγονός ότι αρχίζει πλέον να ανατέλλει στην επιχειρηματικότητα ένα νέο δυναμικό πρότυπο οικονομίας στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και των ψηφιακών προκλήσεων της εποχής μας. Το πρότυπο αυτό θα δημιουργήσει νέα δεδομένα, φέρνοντας επαναστατικές αλλαγές και ανατρέποντας οικονομικά μοντέλα αιώνων. Μερικές από τις εκφάνσεις αυτού του προτύπου αναφέρονται και σχετίζονται: Πρώτον, με την πηγή υπεραξίας του νέου αυτού επιχειρηματικού προτύπου, που δεν βασίζεται πλέον ούτε στη διαδικασία και χρονική διάρκεια παραγωγής ενός προϊόντος ούτε στη συμμετοχή των συντελεστών παραγωγής, αλλά στην αποτίμηση του δημιουργικού χρόνου ενασχόλησης για τη σύλληψη μιας καινοτομίας. Προστιθέμενη αξία συνιστούν πλέον η έξυπνη ιδέα, η καινοτομία των χαρακτηριστικών του προϊόντος και η διαφορετικότητα που συναντά κανείς και στα τέσσερα στοιχεία marketing (προϊόν, διανομή, προώθηση, τιμή). Ο σχεδιασμός ενός έξυπνου προϊόντος ή υπηρεσίας με τη συνδρομή επινόησης μιας νέας εφαρμογής, ενός αλγόριθμου ή ενός έξυπνου λογισμικού είναι αυτό που προσμετρείται και δίνει υπεραξία στο προϊόν. Το άυλο, το ευφυές, το δημιουργικό καταλαμβάνει χώρο και παίρνει θέση προστιθέμενης αξίας που βεβαίως αντανακλά και την τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, είναι αυτό τελικά που αναμετριέται και σε όρους παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της ίδιας της επιχείρησης που έχει το προνόμιο να διαθέτει και να διακινεί παρόμοια προϊόντα.

Δεύτερον, με την αξία χρησιμότητας μιας πληροφορίας, πρωτογενούς ή δευτερογενούς από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, που έχει μεγάλη σπουδαιότητα καθώς θα συνδράμει στον σχεδιασμό ή στην παραγωγή ενός υψηλής καινοτομίας τεχνολογικού προϊόντος που το καθιστά μοναδικό και μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό.

Σε παλαιότερες εποχές το προνόμιο της πρόσβασης στην πληροφορία κατείχαν συγκεκριμένες ηγέτιδες πολιτικές και οικονομικές ελίτ, ενώ σήμερα η δυνατότητα πρόσβασης ανήκει σε όλους, αρκεί οι έχοντες τη δυνατότητα να διαθέτουν επιπλέον και την ικανότητα επεξεργασίας αυτής της πληροφορίας ώστε να αντλούν χρήσιμα στοιχεία. Μόνον έτσι ο σχεδιασμός ενός προϊόντος θα συγκεντρώνει τεχνολογική ιδιαιτερότητα, μοναδικότητα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα με διάρκεια, προωθημένη τεχνοκρατική αντίληψη και εξειδικευμένη γνώση.

Τρίτον, με την καινοτομία και τις επιχειρησιακές πολιτικές που την υιοθετούν αλλά και τις κρατικές πολιτικές που ενθαρρύνουν το αντίστοιχο περιβάλλον ανάληψης καινοτόμων πρωτοβουλιών. Με βάση τη διεθνή εμπειρία όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Bruno Lanvin, Executive Director of Global Indices INSEAD, οι πολιτικές καινοτομίας δεν υποστηρίζονται πλέον μόνο από ανεπτυγμένες αλλά και από αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (Global Innovation Index – GII). Για παράδειγμα, στην Ινδία υπάρχει η εταιρεία ιατρικών μηχανημάτων Remidio Innovative Solutions, χάρη στην οποία συνδέονται συμπαγείς συσκευές με ένα Smartphone για τη διάγνωση της αμφιβληστροειδοπάθειας και την ταχεία θεραπεία σε βρέφη σε μακρινές περιοχές της χώρας. Επίσης, με τη συνεργασία του INSEAD, του Πανεπιστημίου Cornell και του Oργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) το GII μετράει τις επιδόσεις καινοτομίας μιας χώρας με βάση τόσο τις εισροές καινοτομίας (ρυθμιστικό περιβάλλον, τριτοβάθμια εκπαίδευση, δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, υποδομές) όσο και τα αποτελέσματα της καινοτομίας (διαδικτυακή δημιουργικότητα και δημιουργία γνώσεων).

Οσον αφορά τους παγκόσμιους ηγέτες καινοτομίας για το 2020 (GII Top 10) η Ελβετία ξεχωρίζει στην πρώτη θέση για 10η χρονιά και είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην πνευματική ιδιοκτησία και στις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η Σουηδία στη δεύτερη θέση σε θέματα διάχυσης εκπαίδευσης και γνώσης, οι ΗΠΑ στην τρίτη θέση σε θέματα βελτιωμένης διαθεσιμότητας δεδομένων καινοτομίας και ακολουθούν η Μεγάλη Βρετανία λόγω υψηλής ποιότητας πανεπιστημίων και επιστημονικών δημοσιεύσεων, οι Κάτω Χώρες λόγω ΙΡ πληρωμών και κανονιστικής ποιότητας, η Δανία κορυφαία στις κυβερνητικές διαδικτυακές υπηρεσίες, η Φινλανδία σε ευρεσιτεχνίες και στο κράτος δικαίου, η Σιγκαπούρη, η Γερμανία και η Κορέα στις διαρκείς εφαρμογές καινοτομίας.

Προστιθέμενη αξία συνιστούν πλέον η έξυπνη ιδέα, η καινοτομία των χαρακτηριστικών του προϊόντος και η διαφορετικότητα.

Στη χώρα μας η στροφή της επιχειρηματικότητας στην καινοτομία θα πρέπει να εστιαστεί αφενός στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και αφετέρου σε εκείνα του αγροτοδιατροφικού τομέα, εκεί όπου υπάρχει πεδίο ανάδειξης καινοτόμου συγκριτικού πλεονεκτήματος σε επίπεδο προϊόντων διεθνώς εμπορεύσιμων, ικανών να ανταγωνιστούν αντίστοιχα προϊόντα άλλων χωρών εκτός Ελλάδας.

Και τέταρτον, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας 5G που συμπληρώνει τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και της δικής μας οικονομίας. Μεγαλύτερος όγκος δεδομένων στην κινητή τηλεφωνία, δυνατότητα για σταθερή ασύρματη πρόσβαση και υψηλής ταχύτητας, νέες καινοτόμες εφαρμογές καθώς και ευρύ φάσμα υπηρεσιών στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στην υγεία και στο λιανεμπόριο.

Η τεχνολογία επίσης της τεχνητής νοημοσύνης που θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση με καινοτόμα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις, για παράδειγμα, λιανικής πώλησης που θα υιοθετήσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης θα επιτύχουν μείωση αποθεμάτων κατά 20%, του χρόνου αποθεματοποίησης κατά 30% και αύξηση των online πωλήσεών τους επίσης κατά 30%.

​​​​​​* Ο δρ Αντώνης Ζαΐρηςείναι αναπληρωτής αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ, επίκ. καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Κύπρου και μέλος της Ενωσης Αμερικανών Οικονομολόγων (ΑΕΑ).