ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5 ημέρες άδεια σε όλους όσοι έχουν διαγνωσθεί θετικοί, εμβολιασμένους και μη

Oλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι, θα μπορούν να πάρουν πενθήμερη άδεια από την εργασία τους έχοντας διαγνωσθεί θετικοί με ένα απλό rapid test, το οποίο θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα gov.gr από τους φαρμακοποιούς ή τα διαγνωστικά κέντρα

5 ημέρες άδεια σε όλους όσοι έχουν διαγνωσθεί θετικοί, εμβολιασμένους και μη

Oλοι οι εργαζόμενοι, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι, θα μπορούν να πάρουν πενθήμερη άδεια από την εργασία τους έχοντας διαγνωσθεί θετικοί με ένα απλό rapid test, το οποίο θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα gov.gr από τους φαρμακοποιούς ή τα διαγνωστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, δεν απαιτείται η διενέργεια μοριακού τεστ για τη χορήγηση της άδειας ασθενείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΦΚΑ, για να πληρωθεί η αναρρωτική άδεια ασφαλισμένων που νοσούν με κορωνοϊό απαιτούνται:

1. Γνωμάτευση γιατρού: Για τη λήψη της, οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, να ενημερώνουν για το τεστ και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση, προκειμένου να τους χορηγηθεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του τεστ.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται δικαιούνται επίδομα ασθενείας εφόσον διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (πλέον των 3 ημερών) από τον θεράποντα ιατρό των δημόσιων ιατρικών δομών και συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ. Ο γιατρός μπορεί να βεβαιώσει ανικανότητα για εργασία μέχρι 15 ημέρες συνολικά, μέσα σε χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού έτους είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη. Σε περίπτωση παράτασης της ανικανότητας ή εμφάνισης νέας πάθησης, μετά τη συμπλήρωση των 15 ημερών, η ανικανότητα βεβαιώνεται πάντοτε με γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

2. Για να υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημα για χορήγηση αδείας ο εργαζόμενος που νοσεί πρέπει να μπει στην κεντρική σελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet στο πλαίσιο «Μένουμε ασφαλείς και χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες». Το τμήμα απαντά με μήνυμα στο e-mail που έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό αίτημα παρέχοντας λεπτομερείς οδηγίες (τυποποιημένα μηνύματα ανά κατηγορία αιτήματος) για το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται και τον τρόπο κατάθεσής τους. Εκτός από τη γνωμάτευση απαιτείται επίσης να μη λαμβάνει ο εργαζόμενος επίδομα ασθενείας από άλλον φορέα ασφάλισης μέσω υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν θα λάβει το επίδομα ασθενείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα, εργοδότη, ασφαλιστική εταιρεία ή ΟΑΕΔ.

Από τους μισθωτούς θα πρέπει να κατατεθεί:

• Βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία πρόσληψης και ειδικότητα –το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας– και οι μεικτές αποδοχές του μήνα απουσίας.

Χορηγείται με απλό rapid test, το οποίο αναρτάται στο gov.gr από τους φαρμακοποιούς ή τα διαγνωστικά κέντρα.

• Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του μηνός / μηνών της ασθένειας.

Ο ασφαλισμένος έχει προθεσμία οκτώ μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας να υποβάλει τη σχετική αίτησή του στον σύνδεσμο: www.efka.gov.gr/epidoma

3. Ο εργαζόμενος λαμβάνει e-mail που επιβεβαιώνει ότι το αίτημά του έγινε δεκτό. Η χορήγηση επιδόματος ασθενείας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι προς το παρόν ενεργοποιημένη μόνο για τους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ.

4. Οι ασφαλισμένοι των πρώην ταμείων πλην ΙΚΑ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για χορήγηση επιδόματος ασθενείας με e-mail στο υποκατάστημα που ανήκουν το οποίο θα αναλάβει τη διεκπεραίωση του αιτήματος.

Καραντίνα λόγω επαφής

Αν ο ασφαλισμένος δεν νοσεί αλλά τεθεί σε καραντίνα λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα, λαμβάνει ιατρική γνωμάτευση η οποία δεν αποτελεί άδεια ασθενείας, αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του COVID-19. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να ενεργοποιηθεί το μέτρο που είχε αποφασιστεί κατά την πρώτη καραντίνα και προβλέπει χορήγηση άδειας 7 ή 14 ημερών μετ’ αποδοχών και αναπλήρωσης κατά 50% με 1 ώρα επιπλέον δουλειάς πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου, μετά τη λήξη της καραντίνας, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Επίσης, αν ο εργαζόμενος ανήκει σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού ο εργοδότης υποχρεούται να τον θέσει σε τηλεργασία. Αν δεν είναι εφικτή η τηλεργασία ακολουθεί η λύση δουλειάς back-office. Εφόσον κι αυτό δεν είναι εφικτό, η τρίτη λύση είναι η αναστολή της σύμβασης.