Ευάλωτα νοικοκυριά: Για 15 μήνες επιδότηση δόσης στεγαστικού

Ευάλωτα νοικοκυριά: Για 15 μήνες επιδότηση δόσης στεγαστικού

Επιδότηση 70-210 ευρώ της δόσης στεγαστικού ευάλωτων νοικοκυριών

2' 47" χρόνος ανάγνωσης

Εως και τους 15 μήνες κατ’ ανώτατο όριο αναμένεται να φθάσει η κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου για τα ευάλωτα νοικοκυριά, στο πλαίσιο του προγράμματος που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη της πρώτης κατοικίας όσων οφειλετών έχουν χαμηλό εισόδημα. Πρόκειται για το ενδιάμεσο πρόγραμμα επιδότησης της πρώτης κατοικίας έως ότου δημιουργηθεί ο φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, στον οποίο θα μπορούν να καταφεύγουν τα ευάλωτα νοικοκυριά που θέλουν να συνεχίσουν να διαμένουν στην κατοικία τους, παραδίδοντας ωστόσο την κυριότητά της στον φορέα που θα δημιουργηθεί. Βάσει του ενδιάμεσου προγράμματος, θα επιδοτείται η μηνιαία δόση του στεγαστικού δανείου με το ποσό των 70 έως 210 ευρώ όσων νοικοκυριών έχουν εισόδημα από 7.000 έως 21.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση  και τα προστατευόμενα μέλη.  

Το ενδιάμεσο πρόγραμμα συζητείται τις τελευταίες μέρες με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, που είχαν στην αρχή εκφράσει αντιρρήσεις για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης της πρώτης κατοικίας, προτάσσοντας ως επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο θα έπληττε την κουλτούρα πληρωμών. Οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν σε επίπεδο επικεφαλής των θεσμών και ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, που αντέτεινε ότι η απουσία ενός προγράμματος για τα ευάλωτα νοικοκυριά θα οδηγούσε σε πλειστηριασμούς ακινήτων και προσφυγές στα δικαστήρια, με συνέπεια οι καθυστερήσεις να είναι μεγαλύτερες και οι επιπτώσεις στην κουλτούρα πληρωμών μονιμότερες. Επειτα από διαπραγματεύσεις τα δύο μέρη είναι κοντά σε συμφωνία και οι όροι του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονομικών εντός των προσεχών ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η επιδότηση θα έχει διάρκεια έως 15 μήνες και η μηνιαία δόση που θα πληρώνει ο δανειολήπτης τόσο κατά την ενδιάμεση περίοδο, δηλαδή έως την ενεργοποίηση του φορέα, όσο και στη συνέχεια, θα προκύπτει με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου. Αντίστοιχα το επίδομα του Δημοσίου θα διαμορφώνεται από τα 70 έως τα 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του νοικοκυριού και η χορήγησή του θα προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο, υποβάλλοντας αίτηση στη σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Σε διαφορετική περίπτωση η πρώτη κατοικία δεν θα προστατεύεται και θα εκποιείται είτε μέσω αναγκαστικών μέτρων που παίρνει η τράπεζα είτε μέσω δικαστικής πτώχευσης.

Υπό την προϋπόθεση να παραδώσουν οι δανειολήπτες την κυριότητα του σπιτιού τους στον φορέα.

Τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα νοικοκυριό ευάλωτο είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου και προσδιορίζονται στον νόμο 4472/2017. Συγκεκριμένα είναι τα εξής:

Εισοδηματικά: το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά: η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.