ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έως τις 28 Ιουνίου οι προσφορές για το Θριάσιο ΙΙ

Μέχρι τις 28 Ιουνίου αναμένεται να κατατεθούν προσφορές για την τριακονταετή παραχώρηση της έκτασης εμβαδού 1.450 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο

Έως τις 28 Ιουνίου οι προσφορές για το Θριάσιο ΙΙ

Μέχρι τις 28 Ιουνίου αναμένεται να κατατεθούν προσφορές για την τριακονταετή παραχώρηση της έκτασης εμβαδού 1.450 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο, όπου έχουν αναπτυχθεί εμπορευματικός σιδηροδρομικός σταθμός και σταθμός διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), έργο που είναι γνωστό ως Θριάσιο ΙΙ.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή, η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων προσφοράς για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης για το Θριάσιο ΙΙ δόθηκε, ύστερα από αιτήματα ενδιαφερόμενων εταιρειών, λόγω και της πανδημίας, «ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός, προς όφελος του Δημοσίου». Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, που είχε προσδιοριστεί προγενέστερα για τις 26 Ιανουαρίου, 28 Φεβρουαρίου και 28 Μαρτίου. Στον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό διαλογής Θριασίου πεδίου, κυριότητας του ΟΣΕ, έχουν ήδη κατασκευαστεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, δρόμοι, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου, γραφεία και άλλα κτίρια υποστηρικτικών υπηρεσιών. Επίσης, στον ΕΣΣΣΔΙ βρίσκονται τρία κτίρια (Κ1, Κ2, Κ3), που μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους (συνολικά περίπου 138 στρέμματα) δεν περιλαμβάνονται στον χώρο παραχώρησης, ενώ οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες έλαβαν χώρα κατά τις περιόδους 1994-1999, 2000-2006 (α΄ φάση ανάπτυξης) και 2007-2013 (β΄ φάση ανάπτυξης). Ωστόσο, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ.

Για την τριακονταετή παραχώρηση της έκτασης, εμβαδού 1.450 στρεμμάτων, στον Ασπρόπυργο.

Εχουν δηλαδή υλοποιηθεί σιδηροδρομική και οδική υποδομή, δίκτυα και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, όπως και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να είναι λειτουργική η εγκατάσταση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σειρά εργασιών κατασκευής κτιρίων, ενώ απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού. Αυτό είναι και το αντικείμενο που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο παραχωρησιούχος που θα επιλεγεί μέσω του διεθνούς διαγωνισμού. Ουσιαστικά, το σκέλος της κατασκευής του έργου, του οποίου ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός (όπως προκύπτει από το τεύχος διαβούλευσης) ανέρχεται σε 561,7 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει σιδηροδρομικό σύστημα, χώρο μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών και αριθμό απαραίτητων εγκαταστάσεων, όπως κέντρο διοίκησης και ελέγχου.

Η κατασκευαστική περίοδος του Θριασίου ΙΙ διαρκεί 18 μήνες, με τα τεύχη του διαγωνισμού να προβλέπουν εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα, ύψους κατ’ ελάχιστον 20 εκατ. ευρώ, που θα εισπράξει ο ΟΣΕ ως κύριος του έργου. Ο οργανισμός θα εισπράττει και ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα (ΕΕΑ) για όλη την περίοδο της παραχώρησης.