Αύξηση κερδών και τζίρου για την Premia

Αύξηση κερδών και τζίρου για την Premia

Τα έσοδα από ενοίκια άγγιξαν τα 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2020.

2' 33" χρόνος ανάγνωσης

Κατακόρυφη ήταν η αύξηση των εσόδων και των κερδών της Premia Properties κατά τη διάρκεια του 2021, ως αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας, μιας και ενσωματώθηκαν συνολικά 10 νέα ακίνητα, όπως επίσης και η εταιρεία JPA AEEΣ, η οποία διαχειρίζεται 10 σχολικές μονάδες, μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εισηγμένης, τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 9,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από ενοίκια άγγιξαν τα 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2020, λόγω και της σημαντικά χαμηλότερης αρνητικής επίδρασης από τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας.

Αντιστοίχως, τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 14,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2020, τόσο λόγω των νέων ακινήτων όσο και λόγω του οφέλους ύψους 5 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρμογή των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, εξαιτίας της επικείμενης μετατροπής της Premia Properties από Α.Ε. σε ΑΕΕΑΠ (ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία). Η σχετική έγκριση ελήφθη εντός της εβδομάδας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά το όφελος ενσωματώθηκε στη χρήση του 2021, όταν και κατατέθηκε η σχετική αίτηση για τον μετασχηματισμό της Premia.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν το 2021 και ανήλθαν σε 10,8 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι το 2021 η εταιρεία κατέγραψε κέρδη ύψους 3,73 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία, έναντι κερδών μόλις 0,46 εκατ. ευρώ. Χωρίς τα εν λόγω κέρδη, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν επτά φορές έναντι του 2020.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα αποτελέσματα του 2021 δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά της δυναμικής του χαρτοφυλακίου, με δεδομένο ότι ο κύριος όγκος των νέων ακινήτων προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και άρχισε να αποδίδει έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σήμερα το χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται από συνολικά 27 ακίνητα συνολικής αξίας της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, εννέα είναι κτίρια logistics, τρία είναι τύπου big-boxes και υπεραγορές, 13 είναι ακίνητα εισοδήματος και ένα είναι κτίριο εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων.

Η Premia έχει επίσης υπογράψει προσύμφωνα για την απόκτηση τεσσάρων ακόμη επενδυτικών ακινήτων, εκ των οποίων τρία κτίρια που λειτουργούν ως φοιτητικές εστίες, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ, αλλά και ενός υπό ανάπτυξη πάρκου βιοτεχνολογίας στα Μεσόγεια. Παράλληλα, η εταιρεία αναμένεται να αποκτήσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας της ιστορικής οινοποιίας Μπουτάρη, καθώς πριν από λίγες ημέρες επιτεύχθηκε οριστική συμφωνία ανάμεσα στους μετόχους της εταιρείας και στη Sterner Stenhus του κ. Ηλία Γεωργιάδη (βασικός μέτοχος και στην Premia), για την εξυγίανση και την ανάπτυξή της. Η συμφωνία εξυγίανσης, που φέρει και τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών της «Μπουτάρης», έχει υποβληθεί προς έγκριση από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Βάσει αυτής, η Premia θα εισπράττει 1 εκατ. ευρώ ετήσιων εσόδων από την ενοικίαση πέντε αμπελώνων 600 στρεμμάτων και συναφών εγκαταστάσεων στην «Μπουτάρης». Παράλληλα, θα αποκτήσει και μια σειρά ακινήτων κατάλληλων για μελλοντική αξιοποίηση. Συνολικά, εκτός από τους αμπελώνες, η εισηγμένη θα αποκτήσει κτίρια συνολικής επιφάνειας 28.000 τ.μ., μεταξύ των οποίων και κτίριο γραφείων στο Πικέρμι, αλλά και σημαντικές εκτάσεις στη Σαντορίνη και στην Κρήτη (πλησίον της Κνωσού).