Προς την έξοδο από την εποπτεία της DG Comp η Εθνική Τράπεζα

Προς την έξοδο από την εποπτεία της DG Comp η Εθνική Τράπεζα

Εκκρεμούν πώληση κόκκινων δανείων στην Κύπρο, τιτλοποίηση Frontier II

2' 39" χρόνος ανάγνωσης

Η πώληση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων στην Κύπρο, καθώς και η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier II στην Ελλάδα αποτελούν τις βασικές εκκρεμότητες του σχεδίου αναδιάρθρωσης που δρομολογεί η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας με στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός του 2022.

Το κλείσιμο αυτών των εκκρεμοτήτων σηματοδοτεί και την οριστική έξοδο από τη στενή εποπτεία της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού DG Comp, που παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης που έλαβε η τράπεζα στο παρελθόν. Εχει προηγηθεί το κλείσιμο των δραστηριοτήτων σε Αίγυπτο, Μάλτα και Λονδίνο και εκτός από τις θυγατρικές του εξωτερικού, βασική εκκρεμότητα του σχεδίου ήταν μέχρι πρόσφατα η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία από τα τέλη Μαρτίου πέρασε οριστικά σε ποσοστό 90,1% στο CVC Capital Partners. Παρόμοια δέσμευση ήταν και η πώληση του υπόλοιπου ποσοστού συμμετοχής 32,66% στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (νυν Prodea Investmens) ως αντικατάσταση της δέσμευσης για την πώληση της Stopanska Banka A.D.-Skopje, την οποία ο όμιλος της ΕΤΕ διατηρεί ως δραστηριότητα.

Η DG Comp παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης λόγω της κρατικής ενίσχυσης που έχει λάβει η τράπεζα.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας από τα κόκκινα δάνεια, στην κορυφή των προτεραιοτήτων για τις δράσεις του 2022 είναι η συναλλαγή Frontier II, δηλαδή η δεύτερη τιτλοποίηση δανείων στην Ελλάδα. Η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου που θα τιτλοποιηθεί διαμορφώνεται (πριν από προβλέψεις) σε 900 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια όλων των κατηγοριών (μεγάλων, μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων), καθώς και στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Η συναλλαγή θα ενταχθεί στον «Ηρακλή» και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το γ΄ τρίμηνο του 2022. Στο σκέλος των κόκκινων δανείων δρομολογείται επίσης η αποεπένδυση από το χαρτοφυλάκιο με την ονομασία Solar, μέσω κοινής τιτλοποίησης στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Πρόκειται για ένα μικρό πακέτο δανείων αξίας 170 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το οποίο είχε αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την από κοινού, με άλλες τρεις τράπεζες, ανάθεση της διαχείρισής του.

Οπως αναφέρει η τράπεζα στον απολογισμό της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, η μόνη μη ολοκληρωμένη πώληση αφορά τη θυγατρική της ΕΤΕ Κύπρου, για την οποία –μετά την αποτυχία της συμφωνίας με την Astrobank– η ΕΤΕ προχωράει στην απομόχλευση του χαρτοφυλακίου της ποσοστού τουλάχιστον 80%. Εως το β΄ τρίμηνο του 2022 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η πώληση στην Bain Capital του 100% της θυγατρικής εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων επίσης στην Κύπρο, CAC Coral, η οποία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας 325 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα έχει υπερκαλύψει τις δεσμεύσεις της ως προς το δίκτυο των καταστημάτων και τον αριθμό του προσωπικού που πρέπει να διαθέτει στην Ελλάδα, καθώς και τον στόχο για τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Συγκεκριμένα το σχέδιο αναδιάρθρωσης προέβλεπε επιπλέον μείωση του αριθμού των καταστημάτων στην Ελλάδα σε 390, στόχος που έχει επιτευχθεί, καθώς ο αριθμός των καταστημάτων υπολείπεται του στόχου και στα τέλη του 2021 μειώθηκε περαιτέρω σε 338 (από 365 στα τέλη του 2020). Η τράπεζα μείωσε επίσης το προσωπικό της στους 7.810 υπαλλήλους (9.224 σε επίπεδο ομίλου) έναντι στόχου 8.000, μέσω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό που οδήγησε στην αποχώρηση 472 εργαζομένων στον όμιλο, από τους οποίους οι 469 ήταν υπάλληλοι στην τράπεζα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT