Τράπεζες: Από το 2023 η χορήγηση μπόνους σε υψηλόβαθμα στελέχη

Τράπεζες: Από το 2023 η χορήγηση μπόνους σε υψηλόβαθμα στελέχη

Το δικαίωμα βέτο του ΤΧΣ επεκτείνεται για την οικονομική χρήση του 2022

3' 55" χρόνος ανάγνωσης

Την κατάργηση μιας σειράς ειδικών δικαιωμάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα του βέτο σε θέματα πολιτικής αποδοχών, εφόσον μια τράπεζα έχει δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του 10%, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Το νομοσχέδιο παρατείνει τη διάρκεια ζωής του Ταμείου έως το 2025, περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αποεπένδυσή του από τις τράπεζες.

Η διάρκεια ζωής του Ταμείου παρατείνεται έως το 2025, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα αποδοχών των τραπεζών, το δικαίωμα του βέτο που έχει το ΤΧΣ επεκτείνεται για την οικονομική χρήση του 2022. Η πρόβλεψη αυτή έγινε έπειτα από κυβερνητική απόφαση και μετά την αποκάλυψη του οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη, ότι ορισμένες τράπεζες επιχείρησαν να εγκρίνουν αναδρομικά την παροχή bonus στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Με βάση τη διάταξη του νομοσχεδίου, «για όσο διάστημα ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων υπερβαίνει το 10%, ή για τις οικονομικές χρήσεις αναφοράς μέχρι και του 2022, οι σταθερές αποδοχές του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του διοικητή της ΤτΕ». Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «οι πάσης φύσεως μεταβλητές απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται έως την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει υποβληθεί στην Ε.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης ή για όσο διάστημα ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει το 10%, ή για τις οικονομικές χρήσεις αναφοράς μέχρι και του 2022».

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή ο δείκτης NPL (Non Performing Loans), που ορίζεται ως κριτήριο για την κατάργηση του βέτο από την πλευρά του Ταμείου, αποτελεί μια ειδοποιό διαφορά σε σχέση με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE – Non Performing Exposures), βάσει του οποίου ελέγχονται οι τράπεζες από τον SSM. O πρώτος αναφέρεται στα δάνεια που έχουν καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες και ο δεύτερος στα κόκκινα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί και εξυπηρετούνται, αλλά λόγω των κανόνων του SSM παραμένουν ακόμη στην πορτοκαλί περιοχή για πιθανή αθέτηση στο μέλλον. Ετσι το νομοσχέδιο ορίζει έναν πιο ελαστικό κανόνα για την κατάργηση του βέτο από την πλευρά του ΤΧΣ, με βάση τον δείκτη NPL, τον οποίο όλες οι τράπεζες έχουν ήδη επιτύχει. Με βάση τα στοιχεία του α΄ τριμήνου, η Alpha Bank έχει δείκτη NPL 6,6% και NPE 12,2%, η Εθνική 3,9% και 6,7% αντίστοιχα, η Eurobank 4,4% και 6,7% και η Τράπεζα Πειραιώς 8,8% και 12,6% αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι υλοποιούνται κανονικά τα προγράμματα bonus που οι τράπεζες έχουν εγκρίνει και τα οποία δεν αφορούν τα μέλη της διοίκησης, αλλά το προσωπικό τους και προβλέπουν την παροχή stock options αναδρομικά για τη χρήση του 2021 και τη χρήση του 2020.

Τέλος στους περιορισμούς στη σύνθεση των Δ.Σ.

Εκτός από την αποσαφήνιση του πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις το ΤΧΣ μπορεί να ασκήσει βέτο σε θέματα παροχών των στελεχών, ουσιαστική αλλαγή στον νέο νόμο που διέπει τη λειτουργία του ταμείου και τη σχέση του με τις τράπεζες στις οποίες διατηρεί ποσοστό είναι τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, για τα οποία η παρέμβαση του ΤΧΣ καταργείται. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι καταργείται η αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών με τις οποίες το ταμείο έχει υπογράψει συμφωνία πλαισίου συνεργασίας. Η αξιολόγηση αφορούσε το μέγεθος, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. καθώς και των επιτροπών του. Τέλος, ο νέος νόμος καταργεί μεταξύ άλλων το δικαίωμα του εκπροσώπου του ΤΧΣ στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών να ζητούν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και το δικαίωμα να εγκρίνει τον οικονομικό διευθυντή.

Ο νέος νόμος για το ΤΧΣ απλοποιεί επίσης τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται η σχετική διάταξη που προέβλεπε ότι το Δ.Σ. πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις εμπειρογνώμονες ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τρία χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά.

Στην ίδια λογική καταργείται επίσης η διάταξη που προέβλεπε ότι αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του πρέπει να πληρείται για κάθε ένα από αυτά τουλάχιστον το κριτήριο του να διαθέτει τουλάχιστον δέκα χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη τουλάχιστον τρία χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT