ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Δεύτερες σκέψεις για τιτλοποιήσεις μέσω «Ηρακλή»

Εντός Ιουλίου αναμένεται η διοίκηση της Attica Bank να λάβει από τον οίκο αξιολόγησης DBRS το pre-rating για τα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια, με στόχο να προκρίνει την τελική λύση για την εξυγίανση της τράπεζας.

Attica Bank: Δεύτερες σκέψεις για τιτλοποιήσεις μέσω «Ηρακλή»

Εντός Ιουλίου αναμένεται η διοίκηση της Attica Bank να λάβει από τον οίκο αξιολόγησης DBRS το pre-rating για τα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια, με στόχο να προκρίνει την τελική λύση για την εξυγίανση της τράπεζας. Παράλληλα, η τράπεζα ανέθεσε στην Egon Zehnder να «τρέξει» τη διαδικασία για την εξεύρεση του νέου διευθύνοντος συμβούλου που θα αντικαταστήσει τον σημερινό CEO Μιχάλη Ανδρεάδη, που αποτελεί τη μεταβατική λύση στο πλαίσιο της συμφωνίας ΤΧΣ – ΤΜΕΔΕ και Ellington.

Σε ό,τι αφορά το μείζον θέμα της εξυγίανσης της τράπεζας από τα κόκκινα δάνεια του παρελθόντος, και το οποίο θα κρίνει και το τελικό ύψος της απαιτούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα χρειαστεί η Attica Bank, η λύση του «Ηρακλή», αν και έχει κερδίσει έδαφος στις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί, μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο από τους μετόχους. Δεύτερες σκέψεις σε σχέση με το κατά πόσον τα κόκκινα δάνεια, ύψους περίπου 2,7 δισ. ευρώ, θα τιτλοποιηθούν μέσω του «Ηρακλή» δημιουργεί η άνοδος των ελληνικών ασφαλίστρων κινδύνου (CDs – Credit Default Swaps) που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες και η οποία συμπαρασύρει σε άνοδο την προμήθεια που πρέπει να πληρώσει η τράπεζα για να λάβει την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η παράμετρος αυτή θα εκτιμηθεί από τη διοίκηση και τους μετόχους της Attica Bank προκειμένου, όπως εξηγούν στην «Κ» αρμόδιες πηγές, να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εξυγιανθεί η τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγύηση που πληρώνουν οι τράπεζες στο Δημόσιο προκειμένου να λάβουν την εγγύηση του «Ηρακλή» υπολογίζεται με βάση την τιμή των CDS, τα οποία εμφανίζουν ανοδικές τάσεις σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όταν υλοποιήθηκαν οι περισσότερες τιτλοποιήσεις από τις συστημικές τράπεζες. Η τιμή τους βρίσκεται πάνω από τις 165 μονάδες βάσης, όταν πριν από ένα χρόνο ήταν κάτω από τις 100 μονάδες, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό ως προς το κόστος που θα πρέπει να πληρώσει η Attica Bank προκειμένου να ενταχθεί στον «Ηρακλή», ο οποίος μάλιστα λήγει τον προσεχή Οκτώβριο και άρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

Η άνοδος των ελληνικών ασφαλίστρων κινδύνου αυξάνει σημαντικά την προμήθεια που πρέπει να πληρώσει η τράπεζα για να λάβει την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Ο σχεδιασμός της Attica Bank προβλέπει την τιτλοποίηση τεσσάρων χαρτοφυλακίων, δηλαδή του Omega ύψους 1,3 δισ. ευρώ, του Astir I και ΙΙ αξίας 320 και 370 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καθώς και την τιτλοποίηση ακόμη ενός χαρτοφυλακίου, του Metexelixis, το οποίο είναι αξίας 670 εκατ. ευρώ και έχει τιτλοποιηθεί το 2018 με επενδυτή την Pimco. Η διοίκηση της Attica Bank επιδιώκει την επαναδιαπραγμάτευση της τιτλοποίησης με την Pimco για την αλλαγή της σύμβασης με τον επενδυτή, με στόχο να ενταχθεί στον «Ηρακλή», εφόσον επιλεγεί αυτή η λύση.

Η προσφυγή στον «Ηρακλή» εξασφαλίζει στην Attica ότι τα προς τιτλοποίηση χαρτοφυλάκια θα αποαναγνωριστούν από τον ισολογισμό της, καταβάλλοντας το κόστος της εγγύησης. Εναλλακτική επιλογή για την τράπεζα συνιστά η μη τιτλοποίησή τους και η αναγνώριση στον ισολογισμό της ζημίας με τη μορφή πρόβλεψης. Η κάθε μία από αυτές τις λύσεις συνεπάγεται κεφαλαιακό κόστος, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί και η απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.