ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόρος κληρονομιάς: Υποβολή δηλώσεων μέσω πλατφόρμας

Στα τέλη Ιουνίου ενεργοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η νέα πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

Φόρος κληρονομιάς: Υποβολή δηλώσεων μέσω πλατφόρμας

Στα τέλη Ιουνίου ενεργοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η νέα πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

Μετά την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων για γονικές παροχές και δωρεές, έρχεται νέα εφαρμογή για όσους κληρονομούν ακίνητα, χρηματικά ποσά ή αυτοκίνητα. Μέσω της πλατφόρμας οι κληρονομιές θα διεκπεραιώνονται από το γραφείο του συμβολαιογράφου χωρίς να είναι απαραίτητη πια η επίσκεψη του φορολογουμένου στις ΔΟΥ, όπως ήδη συμβαίνει για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές.

Οι δηλώσεις κληρονομιάς θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty, ενώ παράλληλα η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να εντάξει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλες τις δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών οι οποίες σήμερα υποβάλλονται χειρογράφως στις εφορίες. Σημειώνεται ότι στο πρώτο πεντάμηνο του έτους μέσω της πλατφόρμας MyProperty πραγματοποιήθηκαν 26.115 γονικές παροχές και 11.379 δωρεές. Σημειώνεται ότι η αύξηση των γονικών παροχών και των δωρεών είναι αποτέλεσμα του νέου αφορολόγητου ορίου που ανέρχεται από τον Οκτώβριο του 2021 σε 800.000 ευρώ.

Στα τέλη Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται από το γραφείο του συμβολαιογράφου.

Σε αντίθεση με το μέτρο των δωρεών και γονικών παροχών, οι κληρονομιές συνεχίζουν να φορολογούνται με τα ίδια –χαμηλότερα– αφορολόγητα όρια και τους ίδιους συντελεστές. Αυτό σημαίνει ότι όσοι κληρονομήσουν φέτος ακίνητα, θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο μιας και οι νέες αντικειμενικές είναι αυξημένες στις περισσότερες ζώνες της επικράτειας και φθάνουν μέχρι και 250%. Ωστόσο, οι επιβαρύνσεις δεν αφορούν όσους κληρονομούν πρώτη κατοικία. Και αυτό καθώς το αφορολόγητο όριο παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο ή γι’ αυτόν που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή τον συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Σημειώνεται ότι όταν κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του κληρονομουμένου, απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς κληρονομιαίας περιουσίας με αξία μέχρι 400.000 ευρώ για κάθε κληρονόμο.

Σημειώνεται ότι η κληρονομιά μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ (πλην της πρώτης κατοικίας) είναι αφορολόγητη. Από τις 150.000 ευρώ και άνω εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης, που προβλέπει φόρο 1% από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, από το ποσό των 300.000 ευρώ και μέχρι τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 5%, ενώ για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 10%. Ισχύει, δε, ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (ύστερα από πέντε έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

Απαλλαγή από τον φόρο χορηγείται και για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης κληρονόμο. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή τον συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.