ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Θα εκπίπτουν φορολογικά διπλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση για τα επόμενα τρία έτη 2023, 2024 και 2025

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Θα εκπίπτουν φορολογικά διπλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση για τα επόμενα τρία έτη 2023, 2024 και 2025. Η εφαρμογή της υπερ-έκπτωσης εμπίπτει σε δαπάνες αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τιμολόγιο από επιχειρήσεις με συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή με κωδικούς βάσει του συστήματος ταξινόμησης της Νίκαιας (NCL), αν πρόκειται για επιχειρήσεις της αλλοδαπής. Από την εν λόγω έκπτωση εξαιρούνται όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Tα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ θα προβούν σε εξειδίκευση των δαπανών, των κατηγοριών των δικαιουμένων της ενίσχυσης επιχειρήσεων, καθώς και των προϋποθέσεων συμβατότητας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως αν προκύψουν ζημίες για την επιχείρηση για καθένα από τα έτη της ρύθμισης, αυτές μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη κατά κανόνα στην επόμενη 5ετία κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 27 ΚΦΕ.

• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτρεψε στην Τσεχική Δημοκρατία να εφαρμόσει απαλλαγές από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 85.000 ευρώ. Αφορά το ανώτατο όριο απαλλαγής υποχρέωσης υποβολής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα έως 85.000 ευρώ. Η τροποποίηση περιλαμβάνει την απαλλαγή των φορολογουμένων με ΦΠΑ φυσικών προσώπων των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα, καθώς και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Επιπροσθέτως, επιτρέπονται ειδικά μέτρα που θα μειώσουν τις υποχρεώσεις ΦΠΑ, εξαλείφοντας τις διοικητικές πιέσεις και τις δαπάνες συμμόρφωσης τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις φορολογικές αρχές. Την ίδια χρονική περίοδο στη χώρα μας η αντίστοιχη απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής ΦΠΑ αφορά τους υποκείμενους, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν συνολικά ακαθάριστα έσοδα, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι 10.000 ευρώ. Κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα αύξηση του ορίου απαλλαγής του ΦΠΑ, ρύθμιση που θα καταστήσει τις μικρές επιχειρήσεις πιο θελκτικές και ενδεχομένως να αποτελέσει κίνητρο φορολογικής συμμόρφωσης που θα δώσει έσοδα από τον φόρο εισοδήματος.

• Σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης μπορούν να τεθούν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ. Ειδικότερα, αν το εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΗ πρόσωπο δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης εντός ενός έτους από την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ του ή δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των νόμιμων προθεσμιών, τότε τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης. Περαιτέρω, η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ έχει πλέον τη δυνατότητα να προβαίνει σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές εάν έπειτα από έλεγχο διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που παρέλειψε ο υπόχρεος να καταχωρίσει. Σημειώνεται ότι πλέον οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των προθεσμιών και των διαδικασιών ενώπιον του ΓΕΜΗ, καθώς εκτός από το καθεστώς αναστολής, για ορισμένα είδη παραβάσεων προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από 100 έως 100.000 ευρώ (ν. 4919/20220).

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr