Τιτάν: Κέρδη 89,1 εκατ. στο 9μηνο, ανοδικά η ζήτηση​​​

Τιτάν: Κέρδη 89,1 εκατ. στο 9μηνο, ανοδικά η ζήτηση​​​

Ωθηση στις πωλήσεις και στα κέρδη του ομίλου Τιτάν κατά τη διάρκεια του φετινού τρίτου τριμήνου, αλλά και σε επίπεδο εννεαμήνου, έδωσε η αύξηση των τιμών πώλησης αλλά και η υψηλότερη ζήτηση στο σύνολο των αγορών όπου δραστηριοποιείται

2' 25" χρόνος ανάγνωσης

Ωθηση στις πωλήσεις και στα κέρδη του ομίλου Τιτάν κατά τη διάρκεια του φετινού τρίτου τριμήνου, αλλά και σε επίπεδο εννεαμήνου, έδωσε η αύξηση των τιμών πώλησης αλλά και η υψηλότερη ζήτηση στο σύνολο των αγορών όπου δραστηριοποιείται. Ετσι, κατά το φετινό εννεάμηνο οι πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 31,6% σε 1,66 δισ. ευρώ, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο η αύξηση διαμορφώθηκε σε 41,8% και 626,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 6,8% σε 234,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ενισχύθηκαν κατά 8,7% σε 89,1 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό κρίνεται και το γεγονός ότι ο όμιλος είναι «θωρακισμένος» απέναντι στην ανοδική πορεία των επιτοκίων, καθώς κατά τα επόμενα δύο χρόνια δεν έχει ανάγκες αναχρηματοδότησης, ενώ πάνω από το 80% του δανεισμού είναι είτε με σταθερό επιτόκιο είτε με κάλυψη του επιτοκιακού κόστους με μακροπρόθεσμες πράξεις αντιστάθμισης. Κατά το φετινό εννεάμηνο το καθαρό κόστος χρηματοδότησης του ομίλου διαμορφώθηκε σε 26,6 εκατ. ευρώ, 1,3 εκατ. ευρώ χαμηλότερα συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Στην ελληνική αγορά ο όμιλος αναφέρει ότι οι τάσεις παρέμειναν θετικές κατά το τρίτο τρίμηνο, οι πωλήσεις συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, ενώ οι αυξήσεις των τιμών συνέβαλαν στην αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους, αποκαθιστώντας τα περιθώρια κέρδους. Οσον αφορά τις εξαγωγές, οι υψηλότερες τιμές πώλησης διατηρήθηκαν, αντισταθμίζοντας τα υψηλότερα κόστη παραγωγής και μεταφοράς. Κατά το φετινό εννεάμηνο οι πωλήσεις στον τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 20,9% σε 235 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 15,4% σε 23,6 εκατ. ευρώ.

Tα μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενισχύουν την αγορά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να ενισχύουν την αγορά, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί και η υλοποίηση άλλων μεγάλων έργων υποδομής. Ο όμιλος Τιτάν έχει δημιουργήσει νέες μονάδες έτοιμου σκυροδέματος προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μεγάλα εργοτάξια, με αποτέλεσμα να ενισχύει την παρουσία του σε αγορές που βρίσκονται κοντά σε αναπτυσσόμενες αστικές περιοχές.

Οσον αφορά τις προοπτικές του ομίλου, το αυξημένο κόστος ενέργειας, ο κίνδυνος ύφεσης και τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν τις βασικότερες προκλήσεις. «Από την άλλη πλευρά, τα θεμελιώδη μεγέθη διαμόρφωσης της ζήτησης του τσιμέντου –δηλαδή η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση του πληθωρισμού– διατηρούν τη δυναμική τους σε συνδυασμό με τα προγράμματα επενδύσεων για έργα υποδομών στις κύριες αγορές μας». Σε αυτό το πλαίσιο, εντός των επόμενων 12 μηνών ο όμιλος Τιτάν αναμένεται να εκκινήσει έργα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της παραγωγής πιο πράσινων προϊόντων. Κατά το φετινό εννεάμηνο, το ύψος των επενδύσεων για έργα ανάπτυξης και απανθρακοποίησης ανήλθε σε 158 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο όμιλος προχωρεί στην επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού της παραγωγικής διαδικασίας και της επικοινωνίας με τους πελάτες στις ΗΠΑ και σε άλλες μεγάλες αγορές. Μεταξύ άλλων εφαρμόζονται ψηφιακές λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την προγνωστική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας.