ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποδομές διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων

Το έργο, ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Υποδομές διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων

Με χρηματοδότηση της τάξεως των 5,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υλοποιηθεί το έργο της αναβάθμισης και περαιτέρω ενίσχυσης των κρίσιμων εθνικών υποδομών για την ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και την αποτελεσματική απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εξαιτίας ραδιολογικού ή πυρηνικού παράγοντα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής απογραφή των ραδιενεργών πηγών, υλικών και αποβλήτων. Η διαδικασία αυτή, που θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένη εταιρεία, θα επιτρέψει τη συμπλήρωση των στοιχείων του «εθνικού καταλόγου» ραδιενεργών αποβλήτων, ενώ απαιτούνται μετρήσεις, χειρισμοί και κατάλληλες εργασίες διαχείρισης, όπως και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, ιδίως ειδικών δοχείων αποθήκευσης.

Ταυτόχρονα, θα ανακυκλωθούν τα εκτός χρήσης ή οι «ορφανές» ραδιενεργές πηγές και υλικά που φυλάσσονται προσωρινά (πριν αυτά χαρακτηριστούν οριστικά ως ραδιενεργά απόβλητα) και βρίσκονται σήμερα, κυρίως, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Προβλέπεται ακόμη η τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία νέων σταθμών μέτρησης για το τηλεμετρικό δίκτυο εποπτείας ραδιενέργειας στη χώρα, η βελτίωση του εξοπλισμού του υφιστάμενου δικτύου και η εγκατάσταση συστήματος πληροφοριών για την ανάλυση και διαχείριση των δεδομένων του δικτύου σε κανονικές συνθήκες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Για τον σκοπό αυτό, η ελληνική πολιτεία θα αποκτήσει σταθμούς και ανιχνευτές, συμπεριλαμβανομένων ενός αριθμού δειγματοληπτών αέρα, συσκευών δηλαδή που συλλέγουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τη μόλυνση από την ατμόσφαιρα. Επίσης, θα δημιουργηθούν περίπου 40 νέοι σταθμοί μέτρησης τηλεμετρικού δικτύου, θα αντικατασταθούν οι πεπαλαιωμένοι ανιχνευτές ακτινοβολίας στους υπάρχοντες σταθμούς, ενώ το Δημόσιο θα αποκτήσει περίπου 5 δειγματολήπτες αέρα με δυνατότητα δειγματοληψίας του ιωδίου στην αέρια φάση.

Μέσω του εκσυγχρονισμού και της πύκνωσης του τηλεμετρικού δικτύου εποπτείας της ραδιενέργειας στη χώρα διασφαλίζεται, σε περίπτωση ραδιολογικής ή πυρηνικής έκτακτης ανάγκης, η έγκαιρη λήψη αποφάσεων για μέτρα προστασίας του πληθυσμού. Ακόμη, μέσω του συγκεκριμένου έργου –όπως αναφέρει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, που επικυρώνει την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης– υλοποιείται η εθνική πολιτική για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων για την ασφάλεια και προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες ευρωπαϊκές οδηγίες.