ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανατιμήσεις «βλέπουν» στελέχη των σούπερ μάρκετ

Ανατιμήσεις «βλέπουν» στελέχη των σούπερ μάρκετ

Συνέχιση της μείωσης του όγκου πωλήσεων και το πρώτο εξάμηνο του 2023 «βλέπουν» τα στελέχη των σούπερ μάρκετ, εξέλιξη βεβαίως που σχετίζεται με την επίδραση των ανατιμήσεων στη ζήτηση. Την ίδια ώρα, στην ουσία προειδοποιούν με συνέχιση των ανατιμήσεων, αφενός διότι δεν έχουν μετακυλισθεί όλες οι αυξήσεις στις τελικές τιμές καταναλωτή, αφετέρου διότι επισημαίνουν ότι η περαιτέρω απορρόφηση των ανατιμήσεων δεν συνιστά βιώσιμη λύση.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την κυλιόμενη έρευνα τάσεων στο λιανεμπόριο ταχυκίνητων αγαθών (αγαθά που πωλούνται περισσότερο στα σούπερ μάρκετ) που καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου και πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), αναμένεται αύξηση των πωλήσεων το α΄ εξάμηνο του 2023 κατά 2,3% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2022, όμως την ίδια ώρα εκτιμάται ότι ο όγκος πωλήσεων θα μειωθεί κατά 2,2%. Με άλλα λόγια, η αύξηση του τζίρου θα είναι και πάλι απόρροια του πληθωρισμού. Συνολικά για το 2023 η πλειονότητα των στελεχών αναμένει αύξηση του τζίρου κατά 2,3%.

Το σύνολο των αυξήσεων δεν έχει περάσει στις τελικές τιμές – Εκτιμάται μείωση όγκου πωλήσεων το α΄ εξάμηνο.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει έστω ένα μέρος από τις ανατιμήσεις που έχουν λάβει από τους προμηθευτές τους και δεν τις έχουν μεταφέρει στους πελάτες τους. Το ποσοστό της αύξησης που έχει απορροφηθεί μεσοσταθμικά είναι 23%, δηλαδή περίπου το 1/4 της αύξησης. Το 27% έχει απορροφήσει έως 10%, το 42% έχει απορροφήσει 10%-25%, το 20% έχει απορροφήσει 25%-50% και το 12% πάνω από 50%. «Βέβαια το κατά πόσο αυτό μπορεί να συνεχιστεί αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα με βάση τα στοιχεία για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, καθώς όσο δεν εμφανίζεται αποκλιμάκωση των τιμών, η απορρόφηση των ανατιμήσεων θα αποτελεί μη βιώσιμη λύση για τις εταιρείες», υποστηρίζει το ΙΕΛΚΑ.

Το 34% των επιχειρήσεων αναμένει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία το 2023, ενώ 17% αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος, είτε δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα είτε δεν αναμένουν μεταβολή. Πρακτικά 1 στις 7 επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένει ζημίες το 2023, ενώ λίγο περισσότερες από 1 στις 2 αναμένει κέρδη, αλλά και από αυτές που περιμένουν κέρδη, οι περισσότερες από τις μισές εταιρείες αναμένουν οριακά κέρδη κάτω του 2%.