ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέλη Απριλίου η ΑΜΚ της Attica Bank

Η συμμετοχή της Thrivest προϋποθέτει ένα πλάνο για την εκκαθάριση των κόκκινων δανείων, που φθάνουν τα 2,6 δισ. ευρώ

Τέλη Απριλίου η ΑΜΚ της Attica Bank

Σε μετάθεση κατά ένα τουλάχιστον μήνα οδηγείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 473,3 εκατ. ευρώ με την έκδοση warrants της Attica Bank, που είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου και με βάση όλες τις ενδείξεις μετατίθεται για τα τέλη Απριλίου.

Η καθυστέρηση θεωρείται αναπόφευκτη, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων της Attica και των υποψήφιων νέων μετόχων της Thrivest για τις λεπτομέρειες της ΑΜΚ και τη συμμετοχή της τελευταίας. Σύμφωνα πάντως με αρμόδιες πηγές, οι συζητήσεις με τη Thrivest διεξάγονται «σε καλό κλίμα και με διάθεση να βρεθεί λύση», εκτίμηση που διατυπώνεται σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί η κατάσταση σε σχέση με το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στις συζητήσεις με το Ellington.

Στόχος να καθοριστεί η δομή της ΑΜΚ με βάση τη συμφωνία που υπάρχει με το ΤΧΣ, το οποίο καλείται να καταβάλει 340 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο των 130 εκατ. ευρώ αποτελεί υποχρέωση κυρίως του ΤΜΕΔΕ (και δευτερευόντως του e-ΕΦΚΑ που διαθέτει το 8,39%), το οποίο μετά την αποχώρηση της Ellington ελέγχει το 20,11% των μετοχών της Attica. Η άσκηση προϋποθέτει την εξεύρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων από την πλευρά του ΤΜΕΔΕ εφόσον θέλει να διατηρήσει ένα μέρος της συμμετοχής του στην τράπεζα, ακόμη κι αν αυτό είναι χαμηλότερο από το σημερινό ποσοστό του. Οπως έχει γράψει η «Κ», μέρος των συζητήσεων είναι η πιθανή αλλαγή της δομής της ΑΜΚ με περιορισμό των δικαιωμάτων προτίμησης που έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Attica Bank.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στη διαδικασία, τα απαιτούμενα κεφάλαια θα πρέπει να εξευρεθούν ούτως ή άλλως, ακόμη κι αν η συμφωνία με τη Thrivest δεν έχει οριστικοποιηθεί έως την προγραμματισμένη ημερομηνία και γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει κινητικότητα και συζητήσεις και με άλλους πιθανούς επενδυτές. Το βάρος της αναζήτησης κεφαλαίων πέφτει κατά κύριο λόγο στο ΤΜΕΔΕ, στον βαθμό που η συμμετοχή του ΤΧΣ θεωρείται δεδομένη.

Η συμμετοχή της Thrivest στην Attica Bank προϋποθέτει ένα συμφωνημένο πλάνο για την εκκαθάριση από τον όγκο των κόκκινων δανείων, που ανέρχονται σε 2,6 δισ. ευρώ, προκειμένου από τη συνένωση των δύο τραπεζών, δηλαδή Attica και Παγκρήτιας, που αποτελεί τον μεσοπρόθεσμο στόχο του υποψήφιου νέου μετόχου, να προκύψει μια υγιής τράπεζα. Ο χρόνος για την εξυγίανση έχει επίσης σημασία, καθώς μια εμπροσθοβαρής εκκαθάριση θα μπορούσε να αυξήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες και να απαιτήσει μια ακόμη ΑΜΚ για την Attica, τη στιγμή που και η Παγκρήτια θα πρέπει επίσης να εκκαθαρίσει το υψηλό απόθεμα κόκκινων δανείων με το οποίο βαρύνεται.

Η ανακοίνωση

Χθες η Attica ανακοίνωσε την έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 9.971.190 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της τράπεζας, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.495.678.391 κοινών ονομαστικών μετοχών, που προέκυψαν από τη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της τράπεζας (reverse split), με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας από 10,50 ευρώ σε 0,05 ανά μετοχή και με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 104,2 εκατ. ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 1.495.678.391 μετοχών στο Χ.Α. ορίζεται η 7η Μαρτίου και από την επομένη 8 Μαρτίου παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 9η Μαρτίου (record date) και η έναρξη διαπραγμάτευσης των 9.971.190 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, των 0,05 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται η 13η Μαρτίου.