ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι κερδίζει η ΔΕΗ με την εξαγορά της Εnel Romania

Παρουσία στη μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ρουμανίας αποκτά η ΔΕΗ με την εξαγορά της Enel Romania, της μεγαλύτερης εταιρείας ΑΠΕ και δεύτερης στην παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα

Τι κερδίζει η ΔΕΗ με την εξαγορά της Εnel Romania

Παρουσία στη μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ρουμανίας αποκτά η ΔΕΗ με την εξαγορά της Enel Romania, της μεγαλύτερης εταιρείας ΑΠΕ και δεύτερης στην παροχή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Ταυτόχρονα, γίνεται στρατηγικός ενεργειακός παίκτης στην περιοχή και αποκτά πρόσβαση στον ενεργειακό διάδρομο που ξεκινάει από τη Ρουμανία, διασχίζει τη Βουλγαρία και καταλήγει στην Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς στο τρίτο τρίμηνο του έτους, η ΔΕΗ θα προσθέσει στο δυναμικό της πάνω από 130.000 χλμ. δικτύου διανομής, επιπλέον 3,2 εκατομμύρια νέους πελάτες και 534 MW ΑΠΕ εν λειτουργία. Ουσιαστικά, διπλασιάζει την παραγωγή της από ΑΠΕ, αντιμετωπίζει τον ρυθμιστικό κίνδυνο από τους περιορισμούς που της έχουν επιβληθεί για μείωση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά και πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο αύξηση του μεγέθους της.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την Enel για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών που κατέχονται από την Enel και τις θυγατρικές της στη Ρουμανία έναντι συνολικού ύψους 1,260 δισ. ευρώ περίπου (βάσει της συνολικής αξίας της επιχείρησης που ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ).

Η συμφωνία περιλαμβάνει πρόβλεψη γα πιθανή επιπρόσθετη πληρωμή (Earn-out), βάσει συγκεκριμένου μηχανισμού, σε περίπτωση που η δραστηριότητα της Εμπορίας της Enel Ρουμανίας αποκτήσει στα επόμενα 2 έτη αξία μεγαλύτερη από αυτή που έχει ενσωματωθεί στο αντίτιμο των 66,5 ευρώ/πελάτη. Το αντίτιμο αυτό κινείται πολύ κάτω του μισού από αυτό των εξαγορών στην ελληνική αγορά.

Αντίστοιχα στα δίκτυα η ΔΕΗ αγοράζει στη Ρουμανία στο μισό περίπου από το τίμημα που κατέβαλε η Macquarie για την εξαγορά του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Σε αντίστοιχα χαμηλά συγκριτικά με τις εξαγορές στην Ελλάδα διαμορφώθηκε και το τίμημα για τα έργα ΑΠΕ.

Αποκτά πρόσβαση στον ενεργειακό διάδρομο που ξεκινάει από τη Ρουμανία, διασχίζει τη Βουλγαρία και καταλήγει στην Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση

Η ΔΕΗ προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω συνδυασμού δανείων και ιδίων κεφαλαίων στον ισολογισμό της, εκ των οποίων 800 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ήδη εξασφαλισμένη δανειακή χρηματοδότηση διαθέσιμη με τη μορφή δανείου ύψους 485 εκατ. και διάρκειας 5 ετών από ελληνικές τράπεζες, καθώς και δανείου-γέφυρας (bridge facility) ύψους 315 εκατ. από διεθνείς τράπεζες. Η συναλλαγή, σύμφωνα με κύκλους της ΔΕΗ, θα προσθέσει ένα EBITDA της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ στο συνολικό EBITDA του ομίλου ΔΕΗ, ενώ οι συνέργειες που θα δημιουργηθούν είναι της τάξεως των 200-250 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 4ετίας. Στο κλείσιμο της συμφωνίας πέραν των συνεργειών αξιολογήθηκαν και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας (2,5% φέτος παρά τον αυξημένο πληθωρισμό και 3% το 2024) και η εντατική εκβιομηχάνιση της χώρας, παράγοντες που αποτελούν εχέγγυο για τη μελλοντική πορεία της επένδυσης.

«Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως συνεπής με όσα είχαμε παρουσιάσει τον Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου μας, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή επέκτασή μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συνεπώς οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αποτελούν την ιδανική επιλογή τόσο από γεωγραφική όσο και από επιχειρηματική άποψη», σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την Enel Romania από τη θητεία του σε αυτή πριν αναλάβει το «τιμόνι» της ΔΕΗ.

Η αποχώρηση της Enel από τη Ρουμανία, όπου έχει παρουσία από το 2005, συνδέεται με τη στρατηγική αποεπένδυσης της εταιρείας από μια σειρά χώρες προκειμένου να βελτιώσει τον ισολογισμό της που επιβαρύνθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Η εταιρεία στοχεύει στη μείωση του δανεισμού της κατά 21 δισ. ευρώ έως το 2024 και στο πλαίσιο αυτό έχει πουλήσει ήδη assets στη Χιλή, καθώς και τη δραστηριότητα στη Ρωσία, και είναι σε διαδικασία πώλησης του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα, στην Αργεντινή και στο Περού.

«Με την πώληση όλων των δραστηριοτήτων μας στη Ρουμανία, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο πώλησης που ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Enel για την περίοδο 2023-2025», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής του ομίλου Enel, Francesco Starace. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την επανατοποθέτηση της Enel σε χώρες υψηλότερης ανάπτυξης όπου έχει ολοκληρωμένη παρουσία, δηλαδή την Ιταλία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τη Χιλή και την Κολομβία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Enel, η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει συνολική θετική επίδραση στον ενοποιημένο καθαρό δανεισμό του ομίλου ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 0,1 δισ. ευρώ το 2022 και το υπόλοιπο ποσό το 2023, παράλληλα με σωρευτική αρνητική επίδραση για την περίοδο 2022-2023 στα δηλωθέντα καθαρά έσοδα του ομίλου ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 0,6 δισ. ευρώ για την αποδέσμευση του συναλλαγματικού αποθέματος που θα καταχωρισθεί το 2023.