ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων

Επιδοτήσεις: Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων

Σήμερα, θα παρουσιάσουμε την τελευταία από τις τρεις δράσεις της δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», που έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Υπενθυμίζουμε ότι και οι τρεις δράσεις της δέσμης, με συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000 ευρώ, στοχεύουν στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα, καλύπτουν δε στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Η Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής, αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση με προϋπολογισμό 60.000.000 ευρώ, ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

• Επιλέξιμες επιχειρήσεις – Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).

Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος και η επένδυση να αφορά αποκλειστικά επιλέξιμoυς ΚΑΔ.

Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Να είναι επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο τον βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

• Προϋπολογισμός και διάρκεια έργων.

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Εγκρισης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης.

• Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής είναι:

Δαπάνες εξοπλισμού. Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής ή/και τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής, με ενδεικτικές δαπάνες: Εξοπλισμός εξυπηρετητών, Αυτοματισμοί – Συστήματα Ελέγχου για κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού ή/και συστήματα φωτισμού, Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους κ.ά.

Εφαρμογές/λογισμικά, με ενδεικτικές δαπάνες προμήθεια εφαρμογών: Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP, Διαχείρισης Πελατών – CRM, Ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής, Ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων, Ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data), «Διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), Συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή edge πλατφόρμες, blockchain, κ.λπ.

Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου κ.λπ.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση http://21-27.antagonistikotita.gr/.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr