Μικρή υποχώρηση τον Απρίλιο του PMI στη μεταποίηση

Μικρή υποχώρηση τον Απρίλιο του PMI στη μεταποίηση

Λόγω ηπιότερης αύξησης των νέων παραγγελιών που έλαβαν οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις

1' 39" χρόνος ανάγνωσης

Ελαφρά υποχώρηση κατέγραψε ο δείκτης PMI (δείκτης υπευθύνων προμηθειών) στη μεταποίηση τον Μάιο του 2023, καθώς διαμορφώθηκε στις 51,5 μονάδες έναντι 52,4 μονάδων τον Απρίλιο του 2023. Αιτία γι’ αυτή την υποχώρηση, σύμφωνα με την S&P Global που καταρτίζει τον σχετικό δείκτη, είναι η ηπιότερη αύξηση των νέων παραγγελιών που έλαβαν οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ενθαρρυντικό, από την άλλη, είναι το στοιχείο ότι αφενός στις περιπτώσεις εκείνες που βελτιώθηκαν οι συνθήκες ζήτησης υπήρξαν παραγγελίες από νέους πελάτες και αφετέρου ότι η αύξηση στο νέο σύνολο των νέων πωλήσεων ενισχύθηκε από την άνοδο των νέων παραγγελιών που προορίζονται για εξαγωγές. Μάλιστα, τον Μάιο του 2023 καταγράφηκε η ισχυρότερη άνοδος νέων παραγγελιών για εξαγωγές από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πτώση των τιμών εισροών (πρώτες και δεύτερες ύλες κ.ά.) ήταν σε γενικές γραμμές έντονη και η δριμύτερη σε διάστημα τριών ετών. Παράλληλα με τις χαμηλότερες τιμές των προμηθευτών, οι εταιρείες τόνισαν επίσης τη μείωση του κόστους ενέργειας. Σε μια προσπάθεια ώθησης των πωλήσεων και μετακύλισης των χαμηλότερων τιμών εισροών στους πελάτες, οι Ελληνες κατασκευαστές κατέγραψαν μείωση στις χρεώσεις εκροών, στις χρεώσεις δηλαδή που επιβάλλουν στα προϊόντα τους. Αυτή η μείωση έθεσε τέλος σε μια περίοδο 28 μηνών συνεχούς αύξησης, καθώς οι τιμές πώλησης υποχώρησαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2020.

Η περαιτέρω αύξηση των απαιτήσεων παραγωγής πυροδότησε άλλον έναν γύρο προσλήψεων από την πλευρά των Ελλήνων παραγωγών αγαθών τον Μάιο. Η απασχόληση αυξήθηκε με μέτριο ρυθμό, καθώς οι εταιρείες επισήμαναν ότι η σταθερή αύξηση των νέων παραγγελιών υποστήριξε την ανάπτυξη. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας υποχώρησε σε χαμηλό τριών μηνών, καθώς ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι διέθεταν επαρκές εργατικό δυναμικό για τη διεκπεραίωση των εισερχόμενων νέων εργασιών.

Τέλος, οι Ελληνες κατασκευαστές παρέμειναν ιδιαίτερα αισιόδοξοι ως προς τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τις προοπτικές για την παραγωγή τους επόμενους 12 μήνες. Οι εταιρείες προβλέπουν αύξηση της παραγωγής, αισιοδοξία η οποία πηγάζει από τις ελπίδες για μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά των πελατών και τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέα προϊόντα.