Υψηλά και αφορολόγητα μερίσματα από ΑΕΕΑΠ

Υψηλά και αφορολόγητα μερίσματα από ΑΕΕΑΠ

Υψηλές µερισµατικές αποδόσεις, που επιπλέον είναι και αφορολόγητες, προσφέρουν φέτος οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ)

2' 19" χρόνος ανάγνωσης

Υψηλές µερισµατικές αποδόσεις, που επιπλέον είναι και αφορολόγητες, προσφέρουν φέτος οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Βάσει του νόμου περί της λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ, τα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους τους από τα κέρδη τους, είναι αφορολόγητα. Πρόκειται για ένα από τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα συγκεκριμένα επενδυτικά «οχήματα» στην αγορά ακινήτων, προκειμένου να προσελκύουν περισσότερους ιδιώτες επενδυτές, πέραν ασφαλώς των θεσμικών επενδυτών, που επίσης τοποθετούνται στις εταιρείες του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, για την οικονομική χρήση του 2022, οι εισηγμένες ΑΕΕΑΠ προσφέρουν μερισματική απόδοση που κυμαίνεται μεταξύ 1,8% και 5,3%, ποσοστά διόλου ευκαταφρόνητα στο σημερινό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Την υψηλότερη απόδοση (όχι όμως και το υψηλότερο μέρισμα ανά μετοχή) προσφέρει η Briq Properties ΑΕΕΑΠ, με ποσοστό 5,3%, καθώς διανέμει μέρισμα 0,1046 ευρώ/μετοχή, επί συνόλου 35,3 εκατ. μετοχών (από τον υπολογισμό εξαιρούνται 382.030 ίδιες μετοχές). Το συνολικό προς διανομή ποσό ανέρχεται σε 3,7 εκατ. ευρώ.

Οι μερισματικές αποδόσεις των επενδυτικών εταιρειών σε ακίνητη περιουσία κυμαίνονται μεταξύ 1,8% και 5,3%.

Σημαντική απόδοση με 4,5% και ποσό διανομής της τάξεως των 3,14 εκατ. ευρώ προσφέρει και η Intercontinental International, διανέμοντας 0,3 ευρώ/μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Briq Properties έχει προχωρήσει σε συμφωνία για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ. Η εν λόγω διαδικασία «τρέχει» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερα σε ένα χρόνο από σήμερα, δηλαδή περίπου στα μέσα του 2024.

Το υψηλότερο ποσό διανομής με 65,1 εκατ. ευρώ προσφέρει η Prodea Investments, η οποία άλλωστε εκμεταλλεύεται και το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, εκτιμώμενης αξίας της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με επιλεκτικές πωλήσεις ακινήτων που δεν εξυπηρετούν τον στρατηγικό σχεδιασμό της εισηγμένης, επιτρέπουν τη διανομή σημαντικών κεφαλαίων κάθε χρόνο. Μάλιστα, αυτό καθίσταται εφικτό παρά το γεγονός ότι το επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας είναι σημαντικό. Μόνο το 2022 δαπανήθηκαν 250 εκατ. ευρώ για την αγορά ακινήτων και τις επενδύσεις σε νέες αναπτύξεις. Ζήτημα όμως αποτελεί το ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Prodea δεν έχει την απαιτούμενη διασπορά μεταξύ ιδιωτών μικρομετόχων.

Σημαντική είναι και η φετινή διανομή μερίσματος από την Premia Properties ΑΕΕΑΠ, η οποία ολοκληρώνει με τον τρόπο αυτό την πλήρη ανάκαμψή της, σε σχέση με τη δύσκολη θέση που είχε βρεθεί πριν από την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών (της τότε Pasal, όπως ονομαζόταν), από τον ομογενή επιχειρηματία κ. Ηλία Γεωργιάδη. Η εταιρεία διανέμει το πρώτο της μέρισμα με τη νέα μορφή, ύψους 1,74 εκατ. ευρώ, ή 0,02 ευρώ/μετοχή. Θα πρέπει να σημειωθεί ασφαλώς ότι η διοίκηση της Premia έχει θέσει ως προτεραιότητά της την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, επενδύοντας μάλιστα 60 εκατ. ευρώ το 2022. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του επόμενου 12μήνου αναμένεται η υλοποίηση ενός συνολικού επενδυτικού προγράμματος της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ, για τη μεγέθυνση του σημερινού χαρτοφυλακίου ακινήτων, η αξία του οποίου ανέρχεται σε σχεδόν 240 εκατ. ευρώ.