Ενίσχυση εξωστρέφειας μικρομεσαίων εταιρειών στη Θεσσαλία

Ενίσχυση εξωστρέφειας μικρομεσαίων εταιρειών στη Θεσσαλία

3' 24" χρόνος ανάγνωσης

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώθηκε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης». Πρόκειται για δράση η οποία χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος της δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) και σε τρίτες χώρες. Η δράση καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των επιχειρήσεων σε εκθέσεις, η οποία συμμετοχή έχει το νόημα της προβολής, της ενημέρωσης αλλά και της δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο σε εθνικό επίπεδο ή διεθνώς, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών τους.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

– Eχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

– Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ), όπως αυτές αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

– Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.

– Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν προϊόντα/υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκθέσεις.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

1. Βασικά κόστη εγκατάστασης περιπτέρου (έως 7.500 ευρώ). Μίσθωμα περιπτέρου, κόστος συμμετοχής και εγγραφής στον κατάλογο.

2. Σχεδιασμός περιπτέρου (έως 2.500 ευρώ). Σχεδιαστικές προτάσεις. Γραφιστικά περιπτέρου. Διακόσμηση.

3. Εξοπλισμός περιπτέρου (έως 12.500 ευρώ). Επιπλα, δάπεδα, φωτισμός, οπτικοακουστικά μέσα.

4. Υπηρεσίες μεταφοράς και ασφάλισης εμπορευμάτων (4.500 ευρώ). Ναύλα, ασφάλιση, αποθήκευση.

5. Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής (έως 5.000 ευρώ). Εισιτήρια ΜΜΜ, αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση, διόδια, καύσιμα, ταξί, ενοικίαση αυτοκινήτου. Ξενοδοχεία διαμονή εσωτερικού 150 ευρώ/μέρα (ξενοδοχείο ή πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης). Διαμονή εξωτερικού 300 ευρώ/μέρα (ξενοδοχείο ή πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης). Γεύματα.

6. Υπηρεσίες επικοινωνίας στο περίπτερο (έως 12.500 ευρώ). Διερμηνεία, δημόσιες σχέσεις, προσκλήσεις. Δώρα-Travel kits. Προωθητικό υλικό, Κατάλογοι – πληροφοριακό έντυπο (τουλάχιστον σε 2 γλώσσες). Υπηρεσίες διερμηνέα, φύλακα ή άλλου συνεργάτη απαραίτητου για τη λειτουργία του περιπτέρου, με max 1.000 ευρώ.

7. Υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης έργου (έως 500 ευρώ). Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση έργου. Δεν αποτελεί συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα και δεν συνδέεται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω όρια αφορούν συμμετοχή ανά έκθεση. Επιπλέον, το σύνολο της αιτούμενης επιχορηγούμενης δαπάνης για τις κατηγορίες 1 έως 6 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 44.500 ευρώ για συμμετοχή σε μία έκθεση ή τις 89.000 ευρώ για συμμετοχή σε περισσότερες της μιας εκθέσεις.

Τέλος, το σύνολο της αιτούμενης επιχορηγούμενης δαπάνης για την κατηγορία δαπάνης 7 δεν δύναται να υπερβαίνει τα 500 ευρώ για συμμετοχή σε μία έκθεση ή τα 1.000 ευρώ για συμμετοχή σε περισσότερες της μιας εκθέσεις.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 90.000 ευρώ, για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 90.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαία για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορεί να αναζητηθεί στις διευθύνσεις https://www.espa.gr/ και https://www.thessalia-espa.gr/.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 16 Σεπτεμβρίου 2024.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT