ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαια μόλις 30 εκατ. διαθέτει για την EBZ η Ιnnovation Brain

Κεφάλαια μόλις 30 εκατ. διαθέτει για την EBZ η Ιnnovation Brain

Με ένα ποσό λίγο υψηλότερο των 30 εκατ. ευρώ θέλει η Innovation Brain να αποκτήσει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της Eλληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). Μάλιστα και το ποσό αυτό θα προέλθει από δανεισμό. Επίσης, η νέα εταιρεία που θα αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της EBZ δεσμεύεται να αναλάβει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους μόλις 8 εκατ. ευρώ σε σύνολο 170 εκατ. ευρώ. Ωστόσο και αυτές οι υποχρεώσεις θα αναχρηματοδοτηθούν με ευνοϊκούς όρους από την ίδια την Τράπεζα Πειραιώς. Στους προαπαιτούμενους όρους περιλαμβάνεται η έκδοση ενός μηδενικού κουπονιού αποπληρωτέου σε δύο χρόνια από τη στιγμή της έκδοσης.

Η προτεινόμενη συμφωνία από την Innovation Brain περιλαμβάνει ακόμη την ανταλλαγή χρέους προς την Τράπεζα Πειραιώς με ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της EBZ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα ακίνητα των εργοστασίων Ξάνθης και Σερρών (χωρίς τον εξοπλισμό) και τέλος διάφορες αγροτικές εκτάσεις (χωράφια) της ΕΒΖ.

Η Τράπεζα Πειραιώς μπορεί, ακόμη, να λάβει επιπλέον κεφάλαια, αν η Helveti Agri –η εταιρεία που θα αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΒΖ για λογαριασμό της Innovation Brain– πουληθεί τα επόμενα χρόνια με τίμημα μεγαλύτερο των 75 εκατ. ευρώ. Το υπερτίμημα, που θα υπάρξει από εκεί και πάνω, θα μπορεί κατά 15% ή μέχρι 25% να περιέλθει στην Τράπεζα Πειραιώς.

Από την άλλη πλευρά, στη Helvetic Agri θα περιέλθουν τα εξής περιουσιακά στοιχεία της EBZ:

• Οι παραγωγικές μονάδες, τα ακίνητα και ο εξοπλισμός, που βρίσκονται σε Πλατύ (Ημαθίας) και Ορεστιάδα (Εβρου).

• Ο εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά των εργοστασίων σε Ξάνθη και Σέρρες.

• Οι αποθήκες, τα σιλό, ο εξοπλισμό και τα ακίνητα της Λάρισας.

• Οι εγκαταστάσεις της Σίνδου.

• Τα αποθέματα ζάχαρης που είναι ελεύθερα εμπράγματων βαρών.

• Οι μετοχές των σερβικών θυγατρικών, απαλλαγμένες από υποχρεώσεις.

Απαράβατος όρος για την ολοκλήρωση της νέας συμφωνίας, σύμφωνα με την Ιnnovation Brain, είναι η διασφάλιση χρηματοδότησης της επιχείρησης της νέας EBZ (Helvetic Agri) με κεφάλαιο κίνησης άνω των 30 εκατ. ευρώ. Μάλιστα η χρηματοδότηση αυτή θα είναι διασφαλισμένη από κάθε είδους νομική διεκδίκηση (secured super senior) από πιστωτές ή/και χρεώστες της ΕΒΖ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η Innovation Brain θα επιχειρήσει να διασφαλίσει η ίδια τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση (Repo Financing Solution) και αυτά θα είναι τα μοναδικά κεφάλαια που θα διαθέσει στην επιχείρηση. Μάλιστα η ίδια θα διασφαλίσει για τη χρηματοδότηση ένα επιτόκιο της τάξης του 4,5%.

Η προτεινόμενη συμφωνία έχει προθεσμία εκπλήρωσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Είναι σαφώς χειρότερη από εκείνη που διαπραγματευόταν η Innovation Brain με την Τράπεζα Πειραιώς και το υπουργείο Οικονομικών το περασμένο καλοκαίρι και ακόμη χειρότερη από εκείνη που διαπραγματεύονταν οι ελληνικές αρχές το 2017. Τότε ο σερβικός επιχειρηματικός όμιλος MK (Miodrag Kostic) Group φερόταν διατεθειμένος να διαθέσει περί τα 50 εκατ. ευρώ για να αναλάβει τα εργοστάσια της εταιρείας στη Σερβία, και μόνον αυτά.
Δυστυχώς η κυβέρνηση έκρινε χαμηλή την προσφορά και ακύρωσε τη συμφωνία που επιδίωκε η Τράπεζα Πειραιώς.

Τώρα το τίμημα είναι ακόμη πιο χαμηλό και η θέση της κυβέρνησης δυσχερέστερη. Παράγοντες ωστόσο του υπουργείου Οικονομίας αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται. Οι όποιες δε εξελίξεις θα πρέπει να αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους.