ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοδος πωλήσεων 3,7% και περιορισμός ζημιών για τη Wind το 2017

Ανοδος πωλήσεων 3,7% και περιορισμός ζημιών για τη Wind το 2017

Σαφή βελτίωση στα μεγέθη της είχε η Wind Ηellas το 2017. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή, η εταιρεία εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 3,7%, ξεπερνώντας οριακά τα 500 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία επίσης είχε σημαντική αύξηση λειτουργικών κερδών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 102,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 27,7% σε σχέση με τη χρήση του 2016. Ακόμη η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία περιόρισε τις καθαρές ζημίες της, οι οποίες από 96,2 εκατ. ευρώ το 2016 έφθασαν στα 60,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Προς την κατεύθυνση αυτή συνετέλεσαν η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και η αύξηση των λειτουργικών κερδών της επιχείρησης.

Η διοίκηση της Wind δεν διαχωρίζει τα έσοδα από υπηρεσίες ανάλογα με την αγορά που απευθύνονται. Είναι όμως σίγουρο ότι και εδώ, όπως στην περίπτωση της Vodafone, οι σταθερές επικοινωνίες ήταν ο μοχλός ανάπτυξης. Η εταιρεία αναφέρει αύξηση των πωλήσεων συνδέσεων σταθερής (LLU/NGA) κατά 8,8%, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει το απόλυτο μέγεθος. Οπως και να έχει, τα δίκτυα οπτικών ινών και οι υπερ-υψηλές ταχύτητες που αυτά προσφέρουν είναι ο καταλύτης για τη (μικρή) ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας τα τελευταία δύο – τρία χρόνια.

Ανοδος πωλήσεων 3,7% και περιορισμός ζημιών για τη Wind το 2017-1

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και ένας επιπλέον παράγοντας: η κάμψη των μεγεθών των πιο αδυνάτων της αγοράς, δηλαδή των εταιρειών Forthnet και Cyta. Οι δύο τελευταίες ήταν οι εταιρείες που έχασαν μερίδιο αγοράς τόσο το 2016 όσο και το 2017 και οι όποιες απώλειές τους εκτιμάται ότι απορροφήθηκαν από τους τρεις μεγαλύτερους της αγοράς, δηλαδή ΟΤΕ, Vodafone και Wind. Aναφορικά με τα αποτελέσματα του 2017, η Wind στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς παρουσίασε σημαντική αύξηση του δανεισμού κατά περίπου 90 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός στο τέλος της περασμένης χρήσης ανήλθε σε 378 εκατ. ευρώ, έναντι 294,8 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2016.

Η εταιρεία το 2017 προχώρησε σε νέο δανεισμό ύψους 90 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση πιθανών εξαγορών επιχειρήσεων. Η εταιρεία δεν κατάφερε να αποκτήσει τη Cyta Hellas –κάτι που πέτυχε η Vodafone προσφέροντας υψηλότερο τίμημα– ενώ συνεχίζει στη διεκδίκηση της Forthnet. Πάντως, έχοντας ένα μέτωπο λιγότερο, το περασμένο φθινόπωρο, η εταιρεία προχώρησε σε πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανεισμού ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Οπως συμβαίνει με τη Vodafone, έτσι κι εδώ το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού δόθηκε με τις εγγυήσεις της λουξεμβουργιανής Crystal Almonds Sarl, όχημα της μητρικής εταιρεία Crystal Almonds Holdings, που ελέγχει το 100% της Wind Hellas.

H διοίκηση της Wind Hellas αναφέρει κεφαλαιουχικές δαπάνες (επενδύσεις) ύψους 94,9 εκατ. ευρώ, έναντι 92 εκατ. ευρώ το 2016. Για το 2018 οι επενδύσεις αναμένονται στα 95-100 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας έτσι τον στόχο για επενδύσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ τη πενταετία 2016-2020. Η εταιρεία ακόμη εκτιμά αύξηση των κερδών EBITDA εντός του 2018 κατά 10%.