ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το νέο σχέδιο εξυγίανσης ανακοίνωσε η Folli Follie

Το νέο σχέδιο εξυγίανσης ανακοίνωσε η Folli Follie

O όμιλος Folli Follie ανακοίνωσε το προσχέδιο του νέου business plan εξυγίανσης, που επικεντρώνεται στην αναμόρφωση και επανατοποθέτηση των εμπορικών σημάτων Folli Follie και Links of London και στη βελτίωση της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων διανομής. Στόχος είναι από έσοδα 351 εκατ., του λεγομένου remaining business του ομίλου φέτος, να αυξηθούν στα 361 εκατ. το 2019 και στα 408 εκατ. και 452 εκατ. αντίστοιχα το 2020 και το 2021. Τα κέρδη EBITDA από τα οποία θα εξυπηρετούνται τα δάνειά του, από ζημίες 47 εκατ. φέτος προβλέπεται να γυρίσουν σε θετικό έδαφος και ειδικότερα στα 15 εκατ. το 2019 και σταδιακά στα 48 εκατ. το 2021. 

Οι ταμειακές ροές πάντως θα παραμείνουν, σύμφωνα με το σχέδιο, αρνητικές και το 2019. Σημειώνεται επίσης πως το σύνολο των καταγεγραμμένων ταμειακών διαθεσίμων τη 12η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε 20,4 εκατ. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει 4,2 εκατ. που κατέχει η ίδια η εταιρεία, εκ των οποίων το 1,8 εκατ. έχει δεσμευθεί.

Προκειμένου να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει το σχέδιο ανάκαμψής του, ο όμιλος στοχεύει να προσελκύσει νέες επενδύσεις ύψους 25 εκατ. έως 45 εκατ. κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2019. Σε συνδυασμό με την πώληση επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων, ο όμιλος αναμένει ότι η συγκέντρωση αυτών των κεφαλαίων θα είναι επαρκής για να καλύψει τις συνολικές ανάγκες ρευστότητας ύψους 60 εκατ. έως 80 εκατ. κατά τη διάρκεια του 2019. Επιπρόσθετη ρευστότητα αναμένεται να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του 2019 μέσω της ελεγχόμενης διάθεσης ορισμένων ακινήτων και άλλων μη βασικών περιουσιακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, η εταιρεία αναθεωρεί τη λειτουργική της δομή με διαχωρισμό του ομίλου σε τέσσερις τομείς, ο καθένας με τη δική του διεθνή διοικητική ομάδα: Folli Follie, Links of London, καταστήματα μόδας και πολυκαταστήματα και καλλυντικά. Επιδιώκεται, έτσι, η βελτιστοποίηση δικτύου καταστημάτων, η ανάσχεση της μείωσης του περιθωρίου κερδοφορίας μέσω απευθείας προμηθειών, η αλλαγή λειτουργικού μοντέλου υπό μια ενιαία δομή διαχείρισης, ο εξορθολογισμός των υποστηρικτών υπηρεσιών, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων.

Η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και το Χονγκ Κονγκ, με λιγότερης αξίας ακίνητα στη Βουλγαρία. Βάσει ανεξάρτητης εκτίμησης, η αξία του χαρτοφυλακίου κυμαίνεται από 110 εκατ. έως 160 εκατ., σύμφωνα με τη μεθοδολογία εκτίμησης και τις παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επιβαρύνονται με οικονομικές υποχρεώσεις ύψους 30 εκατ., όμως τον Νοέμβριο του 2018 η ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση μέρους της ακίνητης περιουσίας του ομίλου στην Ελλάδα, αξίας από 20 εκατ. ευρώ έως 30 εκατ. ευρώ, κατά προσέγγιση. Πάντως, όπως έχει αποκαλύψει η «K», η FF Group βρίσκεται σε συζητήσεις με δυνητικούς επενδυτές για την άντληση κεφαλαίων έναντι των ακινήτων του στο Χονγκ Κονγκ, αξίας από 15 εκατ. έως 20 εκατ., κατά προσέγγιση.

Οσον αφορά τις μετοχές της Dufry, όπως επίσης έχει αποκαλύψει η «K», η FF Group κατέχει 930.461, η αξία των οποίων όμως παραμένει αδιευκρίνιστη καθώς κάποιες είναι ενεχυριασμένες για δάνειο, άλλες είναι υπό μεσεγγύηση και ταυτόχρονα αποτελούν αντικείμενο εν εξελίξει αντιδικίας με την Dufry AG και υφίσταται πιθανότητα καταβολής υπολείπουσας αξίας λόγω αδυναμίας αποπληρωμής από την FF στην Dufry AG με βάση την αρχική συμφωνία συναλλαγής και αγοράς της εταιρείας Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. (Hellenic Duty Free Shops) το 2012, που διέπει την εξαγορά.

Παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της FF Group ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

Την παραίτησή του με άμεση ισχύ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Folli Follie υπέβαλε χθες ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος με επιστολή του προς τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου FF Group.

Η αποχώρησή του είχε ζητηθεί από τις αρχές του φθινοπώρου επισήμως από τους ομολογιούχους πιστωτές του ομίλου και για αυτήν είχε δεσμευθεί, άλλωστε, και ο ίδιος προ μερικών εβδομάδων δίνοντας ορίζοντα έως τα τέλη του έτους.

Το διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie έκανε αποδεκτή την παραίτηση, αλλά ζήτησε την παραμονή του στο Δ.Σ. ως απλού μη εκτελεστικού μέλους, «για να συμβάλει στο έργο και στην προσπάθεια της νέας διοίκησης». Στη σχετική επίσημη ανακοίνωση ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος ζήτησε και επέτυχε να συμπεριληφθεί η αναφορά πως «το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου FF Group ευχαρίστησε τον κ. Κουτσολιούτσο για τις προσπάθειες που κατέβαλε, προκειμένου η μετάβαση της εταιρείας σε μια νέα κατάσταση να γίνει με ομαλό τρόπο, καθώς και τις συνεχείς προσπάθειες για την ανεύρεση ισχυρού επενδυτικού σχήματος που θα μπορούσε να αναλάβει την εταιρεία». Επίσης αναφέρεται πως, «παρά τη δύσκολη συγκυρία, ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος φρόντισε ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά οι τρέχουσες ανάγκες και δραστηριότητες της εταιρείας, έχοντας εξοφλήσει προκαταβολικά προμηθευτές και συνεργάτες, ενώ έχει ανταποκριθεί πλήρως και απαρεγκλίτως στις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στους εργαζομένους της». Οι αναφορές αυτές εκτιμάται από ορισμένες πλευρές πως ήταν απαραίτητες για να αποδεχθεί την αποχώρησή του, καθώς του εξασφαλίζουν ώς ένα βαθμό ένα άτυπο «ακαταδίωκτο» από πλευράς της εταιρείας.

Εν τω μεταξύ, προχωρά το due dilligence που πραγματοποιούν οι ομολογιούχοι στην εταιρεία, αλλά και η διαπραγμάτευση για την οριστικοποίηση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης. Νομικές πηγές τοποθετούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης στο πρωτοδικείο στα τέλη Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται πως η πρόταση των ομολογιούχων προβλέπει μεταβίβαση του υγιούς μέρους του ενεργητικού της σε νέα μη εισηγμένη εταιρική οντότητα, με αντάλλαγμα τη διαγραφή ενός πολύ μεγάλου μέρους των υποχρεώσεών της προς αυτούς. Ετσι, θα χωριστεί ο όμιλος σε καλή και κακή Folli Follie, με τη δεύτερη να παραμένει εισηγμένη και να διαχειρίζεται τα προβλήματα που δημιούργησε και την καλή να συνεχίζει με πρόσθετη χρηματοδότηση άνω των 40 εκατ. ευρώ από τους πιστωτές ως καθαρή και υγιής εταιρεία. Το ύψος της χρηματοδότησης και η συμμετοχή ή όχι και στρατηγικού επενδυτή παραμένουν ζητήματα ανοικτά.