ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών στην περιφέρεια

Σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών στην περιφέρεια

Σημαντική αύξηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που βρίσκονται και στις λοιπές περιφέρειες της χώρας και όχι μόνο στην Αττική κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).  Πιο συγκεκριμένα, θετικό πρόσημο είχε η μεταβολή του εξαγωγικού εμπορίου των περισσότερων ελληνικών περιφερειών το 2017 σε σύγκριση με το 2016, με την Περιφέρεια Ιονίου να ενισχύει τις εξαγωγές της κατά 50% και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά 28,6%. Σημαντική άνοδος παρατηρήθηκε στις περιφέρειες Πελοποννήσου (27,4%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (21,2%), Δυτικής Μακεδονίας (15,4%), Αττικής (12,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (10,2%), Στερεάς Ελλάδας (9,6%), Θεσσαλίας (7,8%), Κρήτης (2,6%) και Ηπείρου (2,4%). Αντίθετα, οι μοναδικές περιφέρειες οι οποίες μείωσαν τις εξαγωγές τους ήταν οι περιφέρειες Βορείου Αιγαίου (4,6%) και Δυτικής Ελλάδας (7,3%).

Οπως και το 2016, η Περιφέρεια Αττικής κατέχει το σημαντικότερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών και για το 2017 σε ποσοστό 48,9%, ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου με ποσοστό 16,4% και 15,1%, αντιστοίχως. Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προέρχεται το 4,6% των ελληνικών εξαγωγών, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει κατά 4% στις εθνικές εξαγωγές. Αύξηση μεριδίου σημείωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το μερίδιό της ανήλθε σε 3,3% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών και ακολουθούν οι περιφέρειες Κρήτης (1,9%), Δυτικής Ελλάδας (1,8%) και Δυτικής Μακεδονίας (1,3%). Σε μικρότερο βαθμό συνεισφέρουν οι περιφέρειες Ηπείρου (0,9%), Νοτίου Αιγαίου (0,7%), Βορείου Αιγαίου (0,7%) και Ιονίου (0,5%). Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει κατά 50,1% στις εθνικές εξαγωγές, ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (19,6%) και Θεσσαλίας (6,5%).