ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα διοίκηση Folli Follie: Η πορεία προς την επόμενη ημέρα δεν είναι εύκολη

Νέα διοίκηση Folli Follie: Η πορεία προς την επόμενη ημέρα δεν είναι εύκολη

Σε ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό προέβη το διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie την Παρασκευή το απόγευμα μετά την αποχώρηση του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ένα 24ωρο νωρίτερα.

Σε αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «η πορεία προς την επόμενη ημέρα δεν είναι εύκολη» αλλά και ότι η υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας (term sheet) επί της προτεινόμενης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με ομάδα ομολογιούχων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επόμενη μέρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας, πρώτο μας μέλημα ήταν να προβούμε στις αναγκαίες κινήσεις τόσο για την ενίσχυση του πλαισίου ορθής εταιρικής διακυβέρνησης του FF Group, αναγκαίο βήμα για τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τoν Όμιλο, όσο και για το σχεδιασμό ενός πλάνου χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

Αποτέλεσμα των προσπαθειών των τελευταίων μηνών ήταν:

• Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου και η στελέχωσή του με πρόσωπα, που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του FF Group διαθέτει μεγάλο αριθμό μελών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζει η νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, εν συγκρίσει με άλλες εταιρείες.

• Η ενίσχυση όλων των διαδικασιών και του πλαισίου εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου, με τη σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου, τη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, την καθιέρωση Steering Committee που ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την πρόσληψη ανεξάρτητου Διευθυντή Εταιρικής Αναδιάρθρωσης.

• Το έργο της Alvarez & Marsal έχει ήδη ενισχυθεί από την δικηγορική εταιρεία “Robertsons Solicitors”, ένα από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία του Hong Kong με εξειδίκευση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ποινικού δικαίου, προκειμένου η τελευταία να συμβουλεύσει την Εταιρεία για τις νομικές ενέργειες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν, με σκοπό να αποδοθούν οι οποιεσδήποτε ευθύνες κατά παντός υπευθύνου.

• Η ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία PwC της διενέργειας ελέγχου ειδικού σκοπού των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2017, ανάθεση που επικυρώθηκε σήμερα και από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

• Η υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας (term sheet) επί της προτεινόμενης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με ομάδα ομολογιούχων. Σημειώνεται ότι, επί τη βάσει της εν λόγω συμφωνίας (term sheet), έχει απευθυνθεί πρόσκληση προς τους ομολογιούχους δανειστές για την παροχή συναίνεσης, για την επίτευξη της συμφωνίας εκ μέρους του απαιτούμενου, για τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, ποσοστού των πιστωτών.

Αναφορικά με το πλαίσιο του προσυμφώνου που υπογράφθηκε είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό βήμα μεν, αλλά παράλληλα το πρώτο βήμα σε μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει αρκετά στάδια και τεχνικές λεπτομέρειες που αποσαφηνίζονται και επικοινωνούνται σταδιακά. Το τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης θα υποβληθεί, βέβαια, προς έγκριση σε Γενική Συνέλευση μετόχων πριν την εφαρμογή του.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο εργαζόμαστε εντατικά από την πρώτη ημέρα της εμπλοκής μας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ομίλου, με κύριο μέλημα τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και συνεργάτες της και φυσικά τους μετόχους της. Η πορεία προς την επόμενη ημέρα δεν είναι εύκολη. Έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις. Το προσύμφωνο με μερίδα πιστωτών της Εταιρείας αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη, καθώς δημιουργεί ένα πλαίσιο για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης. Στόχος μας είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για τη σταδιακή ανάκαμψη του Ομίλου και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε και προσπαθούμε καθημερινά», καταλήγει η ανακοίνωση.