ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέρασε το market test η Gastrade για τον σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης

Πέρασε το market test η Gastrade για τον σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης

Πέρασε τον πρώτο «έλεγχο αγοράς (market test)» η εταιρεία Gastrade Α.Ε. Η ελληνική εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου, που δημιουργεί τον πρώτο πλωτό σταθμό αεριοποίησης LNG στη χώρα μας, πέρασε επιτυχώς το πρώτο market test που επιβάλλει το κοινοτικό δίκαιο. Η εταιρεία βρήκε αγοραστές που ζητούν υπερδιπλάσια ποσότητα φυσικού αερίου από αυτή που η ίδια μπορεί να προμηθεύσει.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε χθες η Gastrade, τουλάχιστον 20 αγοραστές φυσικού αερίου εξέφρασαν την πρόθεση απόκτησης από την ίδια 12,2 δισ. κυβικά μέτρα (κ.μ.) φυσικού αερίου ανά έτος. Η ποσότητα αυτή είναι υπερδιπλάσια της δυναμικότητας του σταθμού, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επαναεριοποιεί περίπου 5,5 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου ανά έτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι αγοραστές είναι τόσο επιχειρήσεις εμπορίας (traders) φυσικού αερίου, όσο και μεγάλοι ενεργειακοί καταναλωτές της ΝΑ Ευρώπης.

Αν και ο συγκεκριμένος «έλεγχος αγοράς» αφορούσε μη δεσμευτικό ενδιαφέρον, εν τούτοις συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την αδειοδότηση της επιχείρησης. «Το εξαιρετικά επιτυχημένο αποτέλεσμα της πρώτης φάσης του market test και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το έργο της Αλεξανδρούπολης από πολύ σημαντικούς παίκτες της περιφερειακής, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου και εν τέλει για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον ενεργειακό πλουραλισμό στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη ΝΑ Ευρώπη συνολικά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Gastrade, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Η πρώτη φάση «ελέγχου της αγοράς» διήρκεσε περίπου δύο μήνες (30ή Οκτωβρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018) και τώρα αναμένεται η διεξαγωγή της δεύτερης και δυσκολότερης φάσης για την Gastrade. Στη φάση αυτή οι ενδιαφερόμενοι πελάτες της Gastrade πρέπει να εκφράσουν δεσμευτικό ενδιαφέρον για τις ποσότητες που θέλουν να αποκτήσουν. H διαδικασία της πρώτης φάσης ελέγχου της αγοράς διεξήχθη υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας που εγκρίθηκαν από την εθνική ρυθμιστική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας (2009/73/ΕΚ, άρ. 36, παρ. 6).

Ο σταθμός της Αλεξανδρούπολης (FSRU) θα αποτελεί ένα πλωτό εργοστάσιο που θα επαναεριοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και το οποίο στη συνέχεια μέσω αγωγού θα μεταφέρεται σε μεγαλύτερα συστήματα διανομής. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο στο οποίο, εκτός του ομίλου Κοπελούζου, συμμετέχει η αμερικανική Gaslog. Ακόμη υπάρχουν συμφωνίες συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης από τη ΔΕΠΑ και τη βουλγαρική ΒΕΗ.