ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν ανησυχούν οι επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών

08s5drom-thumb-large

Η απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για τον άξονα Ακτιο – Αμβρακία και το κατά πόσον θα έπρεπε η αναθέτουσα αρχή να δεχθεί τη συμμετοχή εταιρειών που είχαν εμπλακεί στο καρτέλ των δημοσίων έργων ήταν και η πρώτη η οποία ουσιαστικά γνωμοδότησε και επί της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Σε αυτήν αναφέρεται ότι εταιρείες οι οποίες έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πρακτικές νόθευσης του ανταγωνισμού δύνανται να αποκλείονται από τη διεκδίκηση νέων συμβάσεων για περίοδο τριών ετών από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης και όχι από την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Στην περίπτωση των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, αυτό μεταφράζεται σε μια περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Κατά το διάστημα αυτό, οι εταιρείες θα μπορούν μεν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύουν στις αναθέτουσες αρχές ότι έχουν λάβει επαρκή μέτρα για τη μη επανάληψη των σχετικών πρακτικών.

Σύμφωνα με τις εταιρείες του κλάδου, οι επαρκείς αυτές αποδείξεις είναι ήδη δεδομένες κι έχουν τη μορφή της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία καταβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 80,7 εκατ. ευρώ και παράλληλα έγινε αποδοχή ευθύνης από τους εμπλεκομένους.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η ΑΕΠΠ, η οποία τονίζει πως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει εφαρμογή στην ελληνική νομοθεσία, καθώς, ούτως ή άλλως, μετά την έκδοση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν έχει υπάρξει κάποια Κοινή Υπουργική Απόφαση που να επιβάλλει τριετή διοικητικό αποκλεισμό των εταιρειών αυτών από τη διαπίστωση του σχετικού γεγονότος. Από τη στιγμή δε που συνεργάστηκαν με την Επ. Ανταγωνισμού, δεν συντρέχει λόγος πρόσθετης τιμωρίας αυτών, για πρακτικές που εφάρμοσαν στο παρελθόν και για τις οποίες έχουν ήδη καταβάλει τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι διοικήσεις των κατασκευαστικών ομίλων εμφανίζονταν καθησυχαστικές στο άκουσμα της σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλωστε, όπως σημειώνουν, σχετική γνωμοδότηση έχει δώσει επί του ζητήματος και η Αττικό Μετρό, η οποία, λειτουργώντας ως αναθέτουσα αρχή, δεν έκανε δεκτή προσφυγή που είχε καταθέσει η ΜΕΤΚΑ, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τη νέα γραμμή 4. Με την προσφυγή αυτή, η ΜΕΤΚΑ ζητούσε να αποκλειστούν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, επειδή είχαν συμμετάσχει σε πρακτικές νόθευσης του ανταγωνισμού.

Ωστόσο, η επιτροπή του εν λόγω διαγωνισμού έκρινε ότι η αποδοχή ευθύνης στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας της Επ. Ανταγωνισμού και η καταβολή του σχετικού προστίμου αποτελούν επαρκή τεκμήρια για τη συνέχιση της παρουσίας τους στον διαγωνισμό.