ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράνομες οι ενέργειες της ΡΑΕ, απαντά ο Euroasia

Παράνομες οι ενέργειες της ΡΑΕ, απαντά ο Euroasia

Με μια σκληρή επιστολή, μέσω της οποίας η ΡΑΕ κατηγορείται για «κατ’ εξακολούθηση και επί μακρόν παράνομες ενέργειες» και η οποία δείχνει να αποτελεί προοίμιο μια δικαστικής περιπέτειας για το έργο, απαντάει ο Euroasia στο κάλεσμα της αρμόδιας ελληνικής Αρχής για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διαλειτουργικότητας του έργου διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης – Κύπρου.

Η ΡΑΕ, με επιστολή της στις 14 Ιανουαρίου 2019, καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν στην ίδια, στη Ρυθμιστική Αρχή Κύπρου (ΡΑΕΚ) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, εκπρόσωπο για την τεχνική επιτροπή διαλειτουργικότητας του έργου. Στην απαντητική επιστολή του, η οποία κοινοποιείται και στην Ε.Ε., στον ACER, στον ΑΔΜΗΕ και στον Διαχειριστή Συστήματος Κύπρου, ο Euroasia επισημαίνει ότι η ΡΑΕ με την επιστολή και την απόφασή (1190/2018) επί της οποίας αυτή στηρίζεται, «ασκεί αρμοδιότητες που δεν της ανήκουν από τον κανονισμό 347/2013 ούτε από το εθνικό δίκαιο». Κατηγορεί επίσης τη ΡΑΕ ότι επιχειρεί να ασκήσει αρμοδιότητες για το σύνολο του Εργου Κοινού Ενδιαφέροντος, αγνοώντας τόσο την επιτροπή όσο και τον ομόλογό της ΡΑΕ Κύπρου, και την καλεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον οδικό χάρτη που έχει εγκρίνει η Ε.Ε. για το έργο και τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ανακαλώντας τις αποφάσεις που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα και εκδίδοντας νέα απόφαση εναρμονισμένη με τους προβλεπόμενους στον οδικό χάρτη όρους.

«Με ανησυχία παρατηρούμε ότι οι κατ’ εξακολούθηση και επί μακρόν παράνομες ενέργειες της ΡΑΕ μέσω των αποφάσεων 816/2018, 838/2018 και 1190/2018 έχουν εκτρέψει τη διασύνδεση της Κρήτης – Αττικής από το καθεστώς του ΕΚΕ και έχουν προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίησή του, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού της Κρήτης, την οποία εξασφάλιζε η υλοποίηση της διασύνδεσης στο πλαίσιο του κανονισμού 347/2013», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο Euroasia. Eπικαλούμενος μάλιστα τα παραπάνω, αρνείται να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ΡΑΕ για ορισμό εκπροσώπου για την Επιτροπή Διαλειτουργικότητας. Ενημερώνει δε ότι στο πλαίσιο του οδικού χάρτη που έχει εγκρίνει η επιτροπή, ο Εuroasia έχει διορίσει ήδη και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (1 Νοεμβρίου 2018) ως μέλος της τεχνικής επιτροπής τον κ. Ντιντιέ Γουαϊότ (διευθύνοντα σύμβουλο της Εlia Grid Interanational), κάτι που κοινοποιήθηκε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ΡΑΕ. Το ίδιο έπραξε και ο Διαχειριστής Συστήματος της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Euroasia, η ΡΑΕ με την απόφασή της για την εκπροσώπηση στην Επιτροπή Διαλειτουργικότητας (1190/18) δεν τροποποιεί τις αποφάσεις (816/2018 και 838/2018) για την ανάθεση της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής στον ΑΔΜΗΕ και ορισμού της «Αριάδνης» ως φορέα υλοποίησης του έργου, με τρόπο συμβατό με τον οδικό χάρτη και τον κανονισμό, αλλά «αντίθετα δημιουργεί ένα πλαίσιο λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής και επεμβαίνει στο συμβατικό πλαίσιο σχέσεων των μετόχων της εταιρείας ειδικού σκοπού με τρόπο που μεθοδεύει την υλοποίηση της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής χωρίς τη σύμπραξη φορέα υλοποίησης του ΕΚΕ 3.10 του Euroasia Interconnector Ltd και χωρίς τήρηση ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα όλων των τμημάτων του ΕΚΕ Euroasia Interconnector».