ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φόρος 10% στα εισαγόμενα ναυτιλιακά μερίσματα φυσικών προσώπων

Φόρος 10% στα εισαγόμενα ναυτιλιακά μερίσματα φυσικών προσώπων

Συμφωνία για φορολόγηση με 10% των εισαγόμενων από τη ναυτιλία μερισμάτων των φυσικών προσώπων επετεύχθη μεταξύ της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και της κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΕΕ Θεόδωρος Βενιάμης στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών της.

Ειδικότερα, μετά τη λήξη, στο τέλος του 2018, του πενταετούς διάρκειας συνυποσχετικού που είχε συμφωνηθεί και υλοποιηθεί μεταξύ της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας και του ελληνικού Δημοσίου, η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει ήδη αποφασίσει να συνάψει ένα νέο συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής με την πολιτεία. Το νέο συνυποσχετικό «σε κάθε περίπτωση θα σέβεται νομοτεχνικά το υφιστάμενο θεσμικό ναυτιλιακό πλαίσιο», σημείωσε ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

Κύρια χαρακτηριστικά

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου συνυποσχετικού σχετίζονται με την «αόριστη χρονική διάρκειά του και την καταβολή ενός σταθερού ποσοστού 10% επί των εισαγόμενων ναυτιλιακών μερισμάτων των φυσικών προσώπων».

Σημειώνεται πως η υπογραφή συνυποσχετικού είναι απαραίτητη, όπως και για τη προ πενταετίας ρύθμιση, προκειμένου η νέα ρύθμιση να αντιπαρέλθει τα ζητήματα συνταγματικότητας που προκύπτουν από την πρόβλεψη του άρθρου 107 του Συντάγματος που ορίζει πως τα εισοδήματα από τη ναυτιλία είναι αφορολόγητα. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί πως το προηγούμενο συνυποσχετικό που έληξε, αφορούσε τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και όχι των φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, τον διπλασιασμό του ετησίως καταβαλλόμενου φόρου χωρητικότητας ως συντελεστή επί του τονάζ του κάθε πλοίου τον οποίο καταβάλλουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα ανεξαρτήτως σημαίας (οι ξένες σημαίες καταβάλλουν εδώ τη διαφορά του ξένου συντελεστή από τον ελληνικό). Ο φόρος αυτός της χωρητικότητας (tonnage tax) θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά, πλην όμως, όχι στο διπλάσιο ποσό του προβλεπομένου.

Νέο συνυποσχετικό

Το νέο συνυποσχετικό για τα μερίσματα που φέρνουν από τη ναυτιλία στην Ελλάδα τα φυσικά πρόσωπα υπογράφεται τώρα, ενώ παράλληλα με το τέλος του 2018 εξέπνευσε τυπικά και η προθεσμία της προαναγγελθείσας προσαρμογής του ελληνικού ναυτιλιακού θεσμικού πλαισίου σύμφωνα με τις συζητήσεις που είχαν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της ανεπίσημης διερεύνησης του εν λόγω πλαισίου από την τελευταία.

Η προσχώρηση σε αυτό το νέο συνυποσχετικό των μετόχων ελληνόκτητων ναυτιλιακών συνεχίζεται, αλλά σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών ήδη οι ιδιοκτήτες του μεγαλύτερου μέρους του ελληνόκτητου στόλου που εισάγουν μερίσματα στην Ελλάδα έχουν προσυπογράψει.