ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρεις ενδιαφέρονται για περιουσιακά στοιχεία των «Σελόντα» και «Νηρεύς»

Τρεις ενδιαφέρονται για περιουσιακά στοιχεία των «Σελόντα» και «Νηρεύς»

Το fund Διόρασις και ο καναδικός όμιλος υδατοκαλλιεργειών Cooke αναμένεται να αποτελέσουν τους δύο βασικούς διεκδικητές των περιουσιακών στοιχείων της «Σελόντα» και της «Νηρεύς», που πρέπει να εκποιηθούν στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί ενώπιον της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης (DG Comp). Ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από την πλευρά των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς (της οικογένειας Γερουλάνου), όμως τον τελευταίο λόγο θα έχουν οι Βρυξέλλες, δεδομένου ότι η πώληση των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να δημιουργεί έναν ανταγωνιστή κρίσιμου μεγέθους.

Πάντως, από τη μία οι αυστηροί όροι που έθεσε η DG Comp και από την άλλη η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Δημήτρη Βαλαχή από την ηγεσία του ομίλου Ανδρομέδα, ο οποίος μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες θεωρείτο δεδομένο ότι θα ήταν και ο επικεφαλής του νέου μεγάλου σχήματος, προκαλούν νέα εμπόδια και καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πολυαναμενόμενης συγχώνευσης, η οποία πλέον δεν αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2019. Ας σημειωθεί ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 74,98% της «Νηρεύς» και του 79,61% της «Σελόντα» ξεκίνησε το 2017. Η μεγάλη διάρκεια των διαδικασιών σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση των τιμών των ψαριών έχει οδηγήσει αναγκαστικά, σύμφωνα με πληροφορίες, σε νέα χρηματοδότηση των εταιρειών, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη «Σελόντα».

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της DG Comp με την οποία εγκρίθηκε η εξαγορά των εταιρειών «Σελόντα» και «Νηρεύς» από τα funds Amerra και Mubadala, οι οποίες ελέγχουν ήδη τον όμιλο Ανδρομέδα προβλέπει τα εξής: α) την εκποίηση ιχθυοτροφείων που παράγουν 10.000 τόνους μεσογειακών ιχθύων μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και β) την εκποίηση των εκκολαπτηρίων που παράγουν 50 εκατ. τεμάχια γόνου και τη μεταφορά στον αγοραστή της τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής της «Νηρεύς» και της «Σελόντα». Βάσει της απόφασης η πώληση μπορεί να γίνει σε έως και δύο ανταγωνίστριες εταιρείες.

Σημειώνεται ότι το fund Διόρασις με έδρα το Λουξεμβούργο ήταν ένας εκ των δύο τελικών διεκδικητών για την εξαγορά των τραπεζικών συμμετοχών στις «Νηρεύς» και «Σελόντα». Εχει δε ήδη παρουσία στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών έχοντας αποκτήσει από το 2014 την εταιρεία «Υδατοκαλλιέργειες Γ. & Π. Μπιτσάκος Α.Ε.». Η καναδική Cooke επίσης είχε εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον για την εξαγορά των «Σελόντα» και «Νηρεύς», ενώ στη λεγόμενη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια (τσιπούρα και λαβράκι) έχει ήδη παρουσία στην Ευρώπη, μέσω του θυγατρικού της ομίλου Culmarex στην Ισπανία. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, στελέχη της θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα. Τα προς εκποίηση στοιχεία των «Σελόντα» και «Νηρεύς» φαίνεται να βρίσκονται στο επενδυτικό ραντάρ και των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς, επιχείρηση που το 2018 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 32 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις στη συντριπτική τους πλειονότητα να πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας. Η εκποίηση των στοιχείων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών –με δυνατότητα παράτασης άλλων έξι μηνών– με τη διαδικασία όλη να βρίσκεται υπό την εποπτεία του λεγόμενου επιβλέποντος εντολοδόχου. Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί η τελική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των «Σελόντα» – «Νηρεύς» για να καθορισθεί το οριστικό τίμημα της εξαγοράς, ενώ σε επόμενο στάδιο θα γίνει η υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους μειοψηφίας των δύο παραπάνω και στη συνέχεια η έξοδός τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κρίσιμο ρόλο, τέλος, στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος θα διαδραματίσει το πότε και από ποιον θα καλυφθεί το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση Βαλαχή. Η αιφνίδια αυτή εξέλιξη έχει δημιουργήσει αναστάτωση όχι μόνο στις άμεσα εμπλεκόμενες εταιρείες, αλλά και στο σύνολο της αγοράς, ακόμη και στους προμηθευτές του ομίλου που φοβούνται ότι θα απαιτηθεί επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών.