ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε 106 επιχειρήσεις το 62% των φορολογικών βαρών

Σε 106 επιχειρήσεις το 62% των φορολογικών βαρών

Φορολογητέα κέρδη ύψους 13,36 δισ. ευρώ δήλωσαν το 2018 (κέρδη 2017) στην εφορία 255.018 επιχειρήσεις και πλήρωσαν φόρους ύψους 3,89 δισ. ευρώ. Ωστόσο, από το σύνολο των επιχειρήσεων 100.018 ήταν ζημιογόνες, ενώ 62.255 δήλωσαν μηδενικά κέρδη. Επί της ουσίας, οι υπόλοιπες 91.745 επωμίστηκαν τους φόρους ύψους 3,89 δισ. ευρώ ή, διαφορετικά, κάθε μία επιχείρηση πλήρωσε 42.500 ευρώ στην εφορία.

Από την ανάλυση των στοιχείων που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκύπτει ότι τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων έφθασαν τα 254,5 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

1. Φορολογητέα κέρδη έως 150.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 82.831 επιχειρήσεις, οι οποίες πλήρωσαν φόρο ύψους 603 εκατ. ευρώ.

2. Από 150.000 έως 300.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 4.173 επιχειρήσεις με τον φόρο να φθάνει τα 253,8 εκατ. ευρώ.

3. Από 300.000 έως 90.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 3.182 επιχειρήσεις και ο φόρος που κατέβαλαν ανήλθε στα 458 εκατ. ευρώ.

4. Φορολογητέα κέρδη από 900.000 και πάνω δήλωσαν στην εφορία 1.559 επιχειρήσεις πληρώνοντας 2,55 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά, το 0,6% του συνόλου των επιχειρήσεων πλήρωσε το 65,5% του συνολικού φόρου.

Οι 17.306 ανώνυμες εταιρείες δήλωσαν φορολογητέα κέρδη ύψους 6,16 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο ύψους 1,80 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι 106 επιχειρήσεις με φορολογητέα κέρδη άνω των 7,5 εκατ. ευρώ δήλωσαν συνολικά φορολογητέα κέρδη 3,89 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρο ύψους 1,12 δισ. ευρώ.

Δηλαδή οι 106 επιχειρήσεις δήλωσαν το 63,14% των συνολικών φορολογητέων κερδών και πλήρωσαν 62,2% του συνολικού φόρου.

Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες ανήλθαν το 2017 στις 84.452, εκ των οποίων οι 44.200 ήταν ζημιογόνες και δήλωσαν φορολογητέα κέρδη ύψους 10,85 δισ. ευρώ.