ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύσεις για επενδυτικά σχέδια νεοφυών επιχειρήσεων και Business Centres

enischyseis-gia-ependytika-schedia-neofyon-epicheiriseon-kai-business-centres-2307181

Προσανατολισμένο αποκλειστικά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα είναι το καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου «Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών». Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία κατατέθηκε χθες στο πολυνομοσχέδιο του ίδιου υπουργείου, που αναμένεται να ψηφισθεί σήμερα στη Βουλή, με επιδίωξη κυρίως την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και την παραμονή τους στην Ελλάδα, καθώς ουκ ολίγες μεταφέρουν φορολογική έδρα και δραστηριότητες εκτός συνόρων.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι το εν λόγω καθεστώς, που αρχικά προέβλεπε την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και όχι των πολύ μικρών, περίπου τρία χρόνια μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ως πολύ μικρές ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα δύο εκατ. ευρώ. Μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από δέκα και λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο του πλήρως αναθεωρημένου αυτού καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου, να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και για το σύνολο της χώρας, θα ενισχύονται με τη μορφή της φοροαπαλλαγής, καθώς και με επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις μισθολογικού κόστους. Τα ποσοστά ενίσχυσης θα είναι τα ανώτατα που ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιοχή της χώρας, ενώ το ανώτερο ποσό ενίσχυσης θα ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική.

Επίσης, με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου σε εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει ή πρόκειται να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα μονάδες παροχής κοινών υπηρεσιών (Business Services Centres / Shared Services Centres) ενδοομιλικά προς τα κεντρικά ή προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή προς τρίτους, εφόσον αναπτύξουν στην Ελλάδα νέα δραστηριότητα από την οποία θα δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης. Προϋπόθεση επίσης είναι η εταιρεία στην οποία θα χορηγηθεί η ενίσχυση να αναπτύσσει νέα δραστηριότητα που δεν ασκείται από την ίδια ή άλλες εταιρείες του ομίλου της στην Ελλάδα την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της αίτησης.

Οι ενισχύσεις αυτές θα μπορούν να χορηγούνται ακόμη και σε εταιρείες που έχουν ξεκινήσει νέα δραστηριότητα πρόσφατα, ήτοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, και ως εκ τούτου βρίσκονται σε αρχικό δοκιμαστικό στάδιο ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί και σε αυτές κίνητρο να παραμείνουν και να επεκτείνουν τη νέα δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα ενίσχυσης θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 28 Ιουνίου 2019 και δεν θα πρέπει να έχει ασκηθεί η δραστηριότητα αυτή στην Ελλάδα από την ίδια ή από άλλη εταιρεία του ομίλου κατά την περίοδο από 1/1/2017 έως 31/12/2018.