ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κερδοφόρος για τη Lamda Development η περυσινή οικονομική χρήση

Κερδοφόρος για τη Lamda Development η περυσινή οικονομική χρήση

Νέο ιστορικό υψηλό λειτουργικών κερδών των εμπορικών της κέντρων κατέγραψε η Lamda Development κατά τη χρήση του 2018, καθώς αυτά ανήλθαν σε 59,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,6%. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά κέρδη του The Mall Athens ανήλθαν το 2018 σε 28 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37,3%. Αντίστοιχα, τα κέρδη του Golden Hall αυξήθηκαν κατά 3,7%, σε 16,8 εκατ. ευρώ, ενώ μικρή πτώση κατά 1,4%, σε 14,4 εκατ. ευρώ (από 14,6 εκατ. ευρώ), σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη του Mediterranean Cosmos. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εξαγορά του υπόλοιπου 50% του The Μall Athens κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Χωρίς την εν λόγω εξαγορά, η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων κατά το 2018 θα ήταν 2,1%. Πάντως, η μέση πληρότητα παραμένει σχεδόν 100%, με τον συνολικό κύκλο εργασιών και την επισκεψιμότητα των κέντρων να σημειώνουν αύξηση κατά 3% και 1,6% αντίστοιχα.

Παράλληλα, η εισηγμένη επέστρεψε στα κέρδη επιτυγχάνοντας καθαρά ενοποιημένα κέρδη 42,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 48,3 εκατ. ευρώ το 2017, εξέλιξη που οφείλεται στη μεγάλη αύξηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου, στην άνοδο των λειτουργικών κερδών και στη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου. Ειδικότερα, αύξηση κατά 17%, σε 48,4 εκατ. ευρώ, σημείωσαν και τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου. Αντίστοιχα, η Lamda Development σημείωσε κέρδη 55 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση των ακινήτων της στην εύλογη αξία, έναντι ζημίας 24,5 εκατ. ευρώ το 2017. Μάλιστα, αν ληφθούν υπόψη τα κέρδη από τις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων, τότε τα συνολικά λειτουργικά κέρδη της Lamda Development ανέρχονται σε 103,8 εκατ. ευρώ. Μεγάλο μέρος της εν λόγω αύξησης των κερδών από τις αποτιμήσεις οφείλεται στην επίτευξη συμφωνίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την παράταση της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης της έκτασης στην οποία έχει ανεγερθεί το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos. Η σχετική σύμβαση παρατάθηκε κατά 30 χρόνια μέχρι το 2065, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αξία του ακινήτου σε 181,3 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί η επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η Lamda Development στο Golden Hall, αξιοποιώντας τη δυτική πτέρυγα του κτιρίου του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης, που βρίσκεται δίπλα στο εμπορικό κέντρο. Από την εν λόγω επένδυση, η οποία αφορά την προσθήκη κυρίως χρήσεων ψυχαγωγίας, αλλά και εμπορίου, αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 500 νέες θέσεις εργασίας.

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, σε εξέλιξη βρίσκονται τόσο η έγκριση των πολεοδομικών μελετών μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) όσο και η ολοκλήρωση του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, που αφορά την αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος – Καζίνο (IRC), τα οποία μεταξύ άλλων αποτελούν συμβατικές αιρέσεις για την απόκτηση της «Ελληνικό Α.Ε.» και την έναρξη των εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2018 εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Οπως ανέφερε ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, στόχος παραμένει η έναρξη της επένδυσης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2019.