ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημόσια πρόταση Στ. Τάκη για το 9% της «Σφακιανάκης»

dimosia-protasi-st-taki-gia-to-9-tis-sfakianakis-2308768

Με συνολικό τίμημα της τάξης των 649.000 ευρώ προτείνει να εξαγοράσει το ποσοστό της τάξης του 9% της «Σφακιανάκης ΑΕΒΕ», που βρίσκεται στα χέρια της ελεύθερης διασποράς, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, Σταύρος Τάκη. Η υποχρέωση της υποβολής δημόσιας πρότασης για την εισηγμένη προέκυψε μετά την κάλυψη της αυξήσεως κεφαλαίου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ από τον Στ. Τάκη (η οποία διαμόρφωσε το ποσοστό που ελέγχει στο 91,92%) που έγινε στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας με τις τράπεζες ρύθμισης του δανεισμού της εταιρείας.

Δανεισμός

Ο συνολικός δανεισμός της είναι της τάξης των 330 εκατομμυρίων ευρώ και στην αγορά εκτιμάται ευρέως πως κατά τη λήξη των δανείων θα χρειαστεί εκ νέου γενναία ρύθμιση. Το τίμημα ανά μετοχή που προσφέρει είναι 0,34 ευρώ, ενώ στο ταμπλό η μετοχή της εταιρείας εμπορίας και μισθώσεων αυτοκινήτων έκλεισε την Τρίτη σε 0,2720 ευρώ, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίηση στα 6,45 εκατ. ευρώ.

Το ενημερωτικό της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αναφέρει πως, με βάση τη μέθοδο της προεξόφλησης ταμειακών ροών, «η αξία των ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται σε 3,0 εκατ. ενώ η αξία ανά μετοχή υπολογίζεται σε 0,13. Από την ανάλυση ευαισθησίας προκύπτει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα απαισιόδοξα σενάρια παρουσιάζουν μηδενική αξία ιδίων κεφαλαίων, ενώ σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο αυτή ανέρχεται σε 7,8 εκατ. ευρώ». Ο Στ. Τάκη γνωστοποιεί επίσης πως «θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του σχετικού νόμου και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ίση με το προσφερόμενο τίμημα, των μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αποδοχής».