ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου 175 εκατ. προχωρεί η Attica Group

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου 175 εκατ. προχωρεί η Attica Group

Εντός των αμέσως επόμενων εβδομάδων η Attica Group πιθανότατα προχωρεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ. Το σχετικό ενημερωτικό και πληροφοριακό δελτίο έχει ήδη αποσταλεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, σύμφωνα με πηγές της «Κ», αναμένεται να εγκριθεί εντός των αμέσως επόμενων ημερών.

Η Attica Group, ιδιοκτήτρια και λειτουργός των Blue Star Ferries, Superfast Ferries και της Hellenic Seaways, με τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό με χαμηλότερο επιτοκιακό κόστος, ενώ μέρος του προϊόντος της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Attica, ο συνολικός της δανεισμός στα τέλη Ιουνίου ανερχόταν στα 356,598 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια σε γενικές γραμμές εικόνα αναμένεται να δείξει και ο ετήσιος ισολογισμός της χρήσης του 2018 καθώς η αποπληρωμή ενός μεγάλου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (της Fortress) στα τέλη του 2018 χρηματοδοτήθηκε με άλλο δανεισμό.

Eτσι η Attica εμφανίζεται έτοιμη να αναχρηματοδοτήσει περίπου το 50% του δανεισμού της με επιτόκιο που ενδέχεται να διαμορφωθεί σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα. Ειδικότερα, στα τέλη του πρώτου εξαμήνου της περσινής χρήσης το μέσο επιτοκιακό κόστος ήταν της τάξης του 5,75%. Τώρα με δεδομένη τη σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και την ανάκαμψη της διάθεσης ανάληψης ελληνικού ρίσκου από πλευράς ξένων επενδυτών, εκτιμάται πως μπορεί η νέα ομολογιακή έκδοση να τιμολογηθεί αξιοσημείωτα χαμηλότερα, επιτρέποντας στην εταιρεία να μειώσει τα ετήσια κόστη εξυπηρέτησης του χρέους της.

Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν πως η έκδοση της Attica Group έχει το επιπλέον πλεονέκτημα να καλύπτεται από εύκολο να αποτιμηθεί και να ρευστοποιηθεί ενεργητικό, τα πλοία του στόλου της. Η Attica είναι κάτοχος ενός στόλου αξίας 664,7 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις στα τέλη Ιουνίου του 2018, μετά δηλαδή και την απορρόφηση της Hellenic Seaways. Ομως το ποσό αυτό είναι πλέον χαμηλότερο, πιο κοντά στα 600 εκατ., καθώς πουλήθηκαν δύο μεγάλα πλοία, το Superfast XII και το High Speed 6.

Το ομόλογο της Attica θα διατεθεί τόσο σε θεσμικούς όσο και σε ιδιώτες επενδυτές, σε ποσοστά που μένει να προσδιοριστούν, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη βολιδοσκοπηθεί η διεθνής κεφαλαιαγορά, με τα μηνύματα για την κάλυψη της έκδοσης να είναι ιδιαιτέρως θετικά.
Υπενθυμίζεται πως προ μηνός η αεροπορική Aegean άντλησε με ομολογιακή έκδοση 200 εκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 3,6%, ενώ κατατέθηκαν προσφορές ύψους 527,7 εκατ. υπερκαλύπτοντας την έκδοση.

Η Attica είναι μακράν η μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή επιχείρηση της χώρας και μια από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια κατ’ αρχήν εικόνα για τα οικονομικά αποτελέσματά κατά το 2018 (οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες) δίνουν τα στοιχεία εννεαμήνου που περιλαμβάνουν τους εποχικά ισχυρού μήνες του καλοκαιριού αλλά και μια περίοδο τεσσάρων μηνών ενοποίησης των αποτελεσμάτων της Hellenic Seaways (1/6/2018-30/9/2018). Οι ενοποιημένες πωλήσεις του εννεαμήνου 2018 ανήλθαν σε 292,86 εκατ. έναντι 215,46 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Κατά την ίδια περίοδο τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 53,81 εκατ. έναντι ευρώ 47,75 εκατ. το εννεάμηνο του 2017. Η άνοδος του κύκλου εργασιών όμως αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη κατά 17% αύξηση της μέσης τιμής των καυσίμων, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2017.