ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη και αύξηση παραγωγής για Εθνική Ασφαλιστική το 2018

Κέρδη και αύξηση παραγωγής για Εθνική Ασφαλιστική το 2018

Αύξηση κατά 2,3% σε σύγκριση με το 2017 κατέγραψαν την προηγούμενη χρονιά οι ασφαλιστικές εργασίες της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Συγκεκριμένα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής παρουσίασαν αύξηση κατά 1,3% και διαμορφώθηκαν στα 431,9 εκατ. έναντι 426,5 εκατ. ευρώ το 2017. Αντίστοιχα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των γενικών κλάδων ανήλθαν το 2018 στα 168,9 εκατ. ευρώ έναντι 160,6 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,2%, η οποία οφείλεται κυρίως σε σημαντικές ανανεώσεις συμβολαίων του κλάδου πυρός.

Τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στις επιδόσεις των παραγωγικών δικτύων της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την παραγωγή του εταιρικού δικτύου συνεργατών να σημειώνει αύξηση το 2018 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση κατά 1,5% στα 227,2 εκατ. ευρώ και την παραγωγή του δικτύου πρακτόρων να σημειώνει αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση κατά 6,9% στα 134,4 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η παραγωγή του τραπεζικού δικτύου, που το 2018 ανήλθε σε 158,4 εκατ. ευρώ, ενώ μεγάλο μέρος της παραγωγής έγινε μέσω απευθείας πωλήσεων από την εταιρεία.

Εκτός από την ενίσχυση της παραγωγής της η εταιρεία κατέγραψε επίσης υψηλή κερδοφορία, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια (χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων) και διατηρώντας την ηγετική θέση της στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2018 στα 63,1 εκατ. ευρώ έναντι 74,2 εκατ. ευρώ το 2017 και ήταν αυξημένα σε ό,τι αφορά τις μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες.

Παρά την κερδοφορία της χρήσης, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018 συγκριτικά με το 2017 και διαμορφώθηκαν στα 803,8 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των απωλειών κερδών αποτίμησης από ομόλογα του ευρωπαϊκού Νότου.

Οσον αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική, η Εθνική Ασφαλιστική ανταποκρίθηκε άμεσα στις ανάγκες στήριξης των πληγέντων, έχοντας ήδη καταβάλει το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων από τις αναγγελθείσες ζημίες (αποζημιώσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ στο σύνολο των 8,5 εκατ. ευρώ που ήταν οι ζημίες).

Η εταιρεία προσαρμόστηκε άμεσα και με μεγάλη επιτυχία στα νέα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης και διασφάλισης προσωπικών δεδομένων των πελατών της, παραμένοντας παράλληλα φιλική και ανθρώπινη απέναντι στο 1.000.000 πελάτες που την εμπιστεύονται.

Βασικός στόχος για το 2019 παραμένει η διατήρηση της κυρίαρχης θέση της εταιρείας στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, εξασφαλίζοντας σταθερή λειτουργική κερδοφορία και περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην προσφορά καινοτόμων λύσεων προς τους ασφαλισμένους της, προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις, στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και στη βέλτιστη δυνατή λειτουργική ανάπτυξη μέσω αποτελεσματικής αξιοποίησης όλων των ανθρώπινων πόρων της.