ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εικόνα-Ήχος: Λύση και εκκαθάριση αποφάσισαν οι μέτοχοι

Τη λύση της εταιρείας Εικόνα- Ήχος και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση,
αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η β’ επαναληπτική γενική συνέλευση των
μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης ορίστηκε η 13η Αυγούστου
2012.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο βασικός μέτοχος Εxpert Ελλάς ΑΕ,
μέσω του εκπροσώπου της, πρότεινε να λυθεί η εταιρεία και να τεθεί
σε εκκαθάριση.

Οι λοιποί μέτοχοι αντιπρότειναν όπως η εταιρεία δηλώσει παύση
πληρωμών και τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Επίσης στο πλαίσιο της συνέλευσης, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να
εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία.


www.kathimerini.gr